0945540303
Trang chủ » Tin tức » Phòng ngừa Rủi ro Chi phí Mặt bằng: Hướng dẫn Cho Người Thuê

Phòng ngừa Rủi ro Chi phí Mặt bằng: Hướng dẫn Cho Người Thuê

1. Tìm Hiểu Quy Hoạch Đô Thị Và Tình Trạng Ngập Lụt Trước Khi Thuê Mặt Bằng

Trước khi thuê mặt bằng, điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ về quy hoạch đô thị và tình trạng ngập lụt tại khu vực. Người thuê có thể tham khảo các nguồn thông tin sau:

  • Thông tin quy hoạch của cơ quan quản lý nhà nước
  • Thăm hỏi các doanh nghiệp bất động sản trong khu vực
  • Thăm hỏi người dân trong khu vực

2. Định Nghĩa Rủi Ro Như Là Một “Sự Kiện Bất Khả Kháng” Trong Hợp Đồng

Người thuê nên thêm điều khoản định nghĩa rủi ro liên quan đến chi phí mặt bằng như là một “sự kiện bất khả kháng” vào hợp đồng thuê. Điều khoản này sẽ cho phép người thuê tạm dừng nghĩa vụ thực hiện hợp đồng trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, chẳng hạn như công trình xây dựng hoặc ngập lụt kéo dài.

3. Bổ Sung Điều Khoản Chấm Dứt Hợp Đồng Đơn Phương Trong Trường Hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng Kéo Dài

Người thuê nên bổ sung điều khoản cho phép họ đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 60 hoặc 90 ngày. Điều này sẽ giúp người thuê giảm thiểu rủi ro tài chính trong trường hợp mặt bằng không thể sử dụng do sự kiện bất khả kháng.

4. Thảo Luận Với Người Cho Thuê Và Liên Hệ Với Các Bên Liên Quan

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc sử dụng mặt bằng, người thuê nên chủ động thảo luận với người cho thuê để tìm ra giải pháp phù hợp. Người thuê cũng nên liên hệ với nhà thầu công trình hoặc chính quyền địa phương để nắm rõ thời gian thi công hoặc nguyên nhân ngập lụt.

5. Xem Xét Giảm Thuế Nếu Là Hộ Kinh Doanh Đóng Thuế Khoán

Nếu người thuê là hộ kinh doanh đang đóng thuế khoán, họ có thể xem xét đề nghị cơ quan thuế địa phương giảm thuế do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng.

Ví Dụ Mẫu Điều Khoản Hợp Đồng

Điều …: Sự Kiện Bất Khả Kháng

Nếu xảy ra một Sự kiện bất khả kháng (được định nghĩa dưới đây) dẫn đến việc không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng này của một trong các bên, thì nghĩa vụ đó được phép tạm dừng thực hiện cho đến khi sự kiện chấm dứt, tuy nhiên với điều kiện Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia về tính chất của Sự kiện bất khả kháng và các nghĩa vụ không thể thực hiện được ngay khi có thể nhưng trong mọi trường hợp không được muộn hơn bảy (07) ngày kể từ khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng đó.

“Sự kiện bất khả kháng” là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bên A và Bên B mà chúng ngăn cản khiến các bên không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi động đất, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, chiến tranh, đình công, hoả hoạn hoặc bất kỳ chính sách hoặc hành động nào của Chính phủ và các Cơ quan quản lý ảnh hưởng tới mặt bằng kinh doanh, bao gồm cả công trình xây dựng hạ tầng đô thị, rào chắn công trình ngay phía trước mặt bằng; ngập lụt kéo dài trên tuyến đường khiến mặt bằng không thể hoặc hạn chế kinh doanh.

Nếu như mặt bằng bị hư hại bởi bất kỳ Sự kiện bất khả kháng nào hoặc lý do nằm ngoài sự kiểm soát của Bên A (Người cho thuê) gây trở ngại cho việc sử dụng mặt bằng của Bên B (Người thuê) thì hai bên cùng bàn bạc thống nhất phương án giải quyết phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Điều …: Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng

Người đi thuê “được đơn phương chấm dứt Hợp đồng không phải bồi thường trong trường hợp Sự kiện bất khả kháng kéo dài từ 60 ngày trở lên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng kinh doanh”.

Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa này, người thuê có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến chi phí mặt bằng và bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình.

Nguồn: brandsvietnam.com