0945540303
Trang chủ » Tin tức » Phòng ngừa rủi ro liên quan đến chi phí mặt bằng trong kinh doanh

Phòng ngừa rủi ro liên quan đến chi phí mặt bằng trong kinh doanh

Tìm hiểu quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Trước khi thuê mặt bằng, hãy tìm hiểu kỹ về các dự án xây dựng hạ tầng, rào chắn công trình hoặc ngập lụt có thể ảnh hưởng đến mặt bằng. Tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, nhà môi giới bất động sản và cư dân địa phương.

Định nghĩa rủi ro trong hợp đồng

Định nghĩa rủi ro liên quan đến chi phí mặt bằng trong hợp đồng là “Sự kiện bất khả kháng”. Sự kiện này nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên và ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Bao gồm: động đất, lũ lụt, chiến tranh, đình công, hoả hoạn, chính sách hoặc hành động của Chính phủ ảnh hưởng đến mặt bằng kinh doanh.

Bổ sung điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trong phần “Đơn phương chấm dứt Hợp đồng”, hãy bổ sung điều khoản cho phép người thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Sự kiện bất khả kháng kéo dài từ 60-90 ngày trở lên và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng kinh doanh. Điều này giúp người thuê bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp mặt bằng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan.

Thương lượng với người cho thuê

Nếu xảy ra Sự kiện bất khả kháng, hãy liên hệ với người cho thuê để thảo luận về các giải pháp phù hợp. Cả hai bên có thể chia sẻ rủi ro và điều chỉnh giá thuê để người thuê có thể duy trì hoạt động kinh doanh.

Giảm thuế

Nếu là Hộ kinh doanh đóng thuế khoán, hãy liên hệ cơ quan thuế địa phương để đề nghị giảm thuế khi mặt bằng bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người thuê.

Kết luận

Việc phòng ngừa rủi ro liên quan đến chi phí mặt bằng trong kinh doanh là rất quan trọng. Bằng cách áp dụng các giải pháp được đề cập trong bài viết này, người thuê có thể giảm thiểu tác động tài chính của các sự kiện bất ngờ, bảo vệ lợi ích của mình và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

Nguồn: brandsvietnam.com