0945540303
Trang chủ » Tin tức » Marketers giao lưu » Quản lý sức khỏe tinh thần cho người làm sáng tạo

Quản lý sức khỏe tinh thần cho người làm sáng tạo

 Quản lý sức khỏe tinh thần cho người làm sáng tạo

Những thách thức về sức khỏe tinh thần trong ngành sáng tạo

Những người làm sáng tạo thường phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe tinh thần độc đáo, chẳng hạn như:

 • Cảm giác trống rỗng về mặt sáng tạo
 • Luồng ý tưởng dồn dập khó kiểm soát
 • Cảm giác bất lực và nặng nề
 • Xu hướng tìm đến chất kích thích để đối phó

Chiến lược cá nhân để đối phó

Để đối phó với những thách thức này, những người làm sáng tạo có thể sử dụng các chiến lược cá nhân sau:

1. Tìm kiếm mục đích và ý nghĩa

 • Nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của sự sáng tạo trong cuộc sống của bạn
 • Tìm kiếm ý nghĩa trong quá trình sáng tạo, bất kể thành quả có như mong đợi hay không

2. Kiểm soát luồng suy nghĩ

 • Sử dụng sự sáng tạo để “làm rối tung” tâm trí của bạn và thiết lập các quy tắc riêng
 • Tạo không gian để suy nghĩ sáng tạo, nhưng không để những suy nghĩ đó lấn át
 • Chấp nhận rằng không thể kiểm soát được hoàn toàn những suy nghĩ của mình

3. Chấp nhận bản thân

 Quản lý sức khỏe tinh thần cho người làm sáng tạo

 • Công nhận và chấp nhận cả những mặt tích cực và tiêu cực của bản thân
 • Tạo khoảng cách với những suy nghĩ tiêu cực bằng cách quan sát chúng từ góc độ trung lập

4. Tạo không gian yên tĩnh

 • Tìm kiếm sự yên tĩnh về mặt tinh thần, ngay cả trong môi trường ồn ào
 • Yêu cầu những người thân xung quanh tránh nói chuyện với bạn khi bạn cần tập trung

5. Tiếp cận những điều không thích

 • Chủ động tiếp xúc với những thứ bạn không thích để kích thích tâm trí của bạn
 • Sử dụng sự khó chịu này như một chất xúc tác cho sự sáng tạo

6. Nhận ra sự hoàn hảo trong sự không hoàn hảo

 Quản lý sức khỏe tinh thần cho người làm sáng tạo

 • Hiểu rằng sự không hoàn hảo là một phần thiết yếu của con người
 • Tập trung vào sự khác biệt và độc đáo của bạn, coi đó là điểm mạnh

Kết luận

Quản lý sức khỏe tinh thần là một thách thức liên tục đối với những người làm sáng tạo. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các chiến lược cá nhân như tìm kiếm mục đích, kiểm soát suy nghĩ, chấp nhận bản thân, tạo không gian yên tĩnh, tiếp cận những điều không thích và nhận ra sự hoàn hảo trong sự không hoàn hảo, họ có thể vượt qua những thách thức này và duy trì sự sáng tạo và sức khỏe tinh thần tổng thể.

Nguồn: Sưu tầm