0945540303
Trang chủ » Tin tức » Quản trị Sáng tạo trong Agency

Quản trị Sáng tạo trong Agency

 Quản trị Sáng tạo trong Agency

Định nghĩa Sáng tạo

Sáng tạo là sự kết hợp giữa “mới” và “lợi”, nghĩa là ý tưởng phải đột phá nhưng vẫn giải quyết được vấn đề của khách hàng. Sáng tạo không chỉ thể hiện trong thông điệp quảng cáo mà còn trong việc lựa chọn kênh truyền thông và ý tưởng sản phẩm.

Tiêu chí Tuyển dụng Junior Creative

 Quản trị Sáng tạo trong Agency

Hai tiêu chí cốt lõi cho ứng viên Junior Creative là:

Niềm đam mê sáng tạo

 • Xem quảng cáo thường xuyên
 • Học hỏi về sáng tạo
 • Làm táo bạo bằng cách tạo ra các tác phẩm thực tế

Chuyên môn nghề

 • Học vấn liên quan đến Marketing hoặc Communications
 • Tham gia các khóa học sáng tạo

Câu hỏi Phỏng vấn Sáng tạo

 Quản trị Sáng tạo trong Agency

Ngoài các câu hỏi phỏng vấn thông thường, ứng viên Creative sẽ được yêu cầu:

 • Trình bày portfolio
 • Chia sẻ quan điểm về các chiến dịch quảng cáo
 • Vẽ 5 hình dạng cơ bản

Nhận diện Creative Giỏi

 Quản trị Sáng tạo trong Agency

Một Creative giỏi:

 • Có khả năng tạo ra giá trị bằng cách “bán” thành công ý tưởng
 • “Đầu đội trời, chân chạm brief”, tức là đưa ra ý tưởng thực tế và hiệu quả
 • Hướng đến việc xây dựng thế hệ kế thừa
 • Tạo ra các chiến dịch truyền thông có tác động xã hội tích cực

Trau dồi Kỹ năng Sáng tạo

Để trở thành một Creative giỏi, cần trau dồi:

 • Kiến thức về hoạch định chiến lược
 • Chuyên môn và nền tảng ngành nghề
 • Khả năng áp dụng các phương pháp và công nghệ mới
Nguồn: brandsvietnam.com