0945540303
Trang chủ » Tin tức » Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

 Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

Thấu hiểu

Bước đầu tiên trong quy trình Design Thinking là thấu hiểu người dùng. Các nhà nghiên cứu sử dụng các phương pháp như thăm dò thị trường và quan sát người dùng để tìm hiểu những trăn trở, mong muốn và hành vi của họ.

Xác định

 Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

Dựa trên thông tin thu thập được trong giai đoạn Thấu hiểu, các nhà nghiên cứu sẽ xác định rõ những vấn đề và nhu cầu của người dùng. Họ sẽ tạo ra chân dung khách hàng chi tiết, nêu bật những đặc điểm, động lực và kỳ vọng của họ.

Ý tưởng hóa

 Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu sẽ đưa ra những ý tưởng để giải quyết những vấn đề và nhu cầu đã xác định. Họ sẽ suy nghĩ sáng tạo và khám phá các giải pháp có thể đáp ứng được kỳ vọng của người dùng.

Nguyên mẫu

 Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

Sau khi có những ý tưởng, các nhà nghiên cứu sẽ tạo ra các nguyên mẫu để kiểm tra tính khả thi của chúng. Nguyên mẫu có thể là các sản phẩm thực tế, bao bì hoặc các khái niệm truyền thông.

Kiểm tra

 Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

Cuối cùng, các nguyên mẫu sẽ được kiểm tra với người dùng để đánh giá hiệu quả của chúng. Các nhà nghiên cứu sẽ thu thập phản hồi về mức độ hài lòng, sự phù hợp và khả năng triển khai của các ý tưởng. Dựa trên phản hồi này, họ sẽ tinh chỉnh và cải tiến các nguyên mẫu cho đến khi chúng đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Ví dụ

 Quy trình Design Thinking trong Sáng tạo và Phát triển Sản phẩm Mới

Một công ty gia vị đã sử dụng quy trình Design Thinking để ra mắt một sản phẩm mới. Họ bắt đầu bằng việc thấu hiểu người dùng thông qua các cuộc viếng thăm thị trường và quan sát người dùng nấu ăn. Sau đó, họ xác định những vấn đề và nhu cầu của người dùng, chẳng hạn như khó khăn trong việc tìm kiếm và sử dụng gia vị phù hợp.

Tiếp theo, họ đưa ra những ý tưởng để giải quyết những vấn đề này, chẳng hạn như một bộ gia vị được thiết kế riêng cho các món ăn cụ thể. Họ tạo ra các nguyên mẫu và kiểm tra chúng với người dùng, thu thập phản hồi và tinh chỉnh các ý tưởng của họ.

Cuối cùng, họ đã ra mắt một sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của người dùng và giải quyết được những vấn đề mà họ đã xác định trong giai đoạn Thấu hiểu.

Kết luận

Quy trình Design Thinking là một công cụ mạnh mẽ giúp các thương hiệu hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đưa ra những giải pháp đáp ứng được những nhu cầu đó. Bằng cách áp dụng quy trình này, các thương hiệu có thể tạo ra những sản phẩm mới sáng tạo và thành công.

Nguồn: brandsvietnam.com