0945540303
Trang chủ » Tin tức » Quy trình Hoạch định Chiến lược Kênh Phân phối: Bốn Bước Thiết yếu

Quy trình Hoạch định Chiến lược Kênh Phân phối: Bốn Bước Thiết yếu

 Quy trình Hoạch định Chiến lược Kênh Phân phối: Bốn Bước Thiết yếu

Bước 1: Phân tích Kênh Bán hàng

Phân tích kênh bán hàng giúp xác định các kênh phân phối hấp dẫn và khả thi. Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

 • Doanh thu kênh và thị phần
 • Số lượng và đặc điểm điểm bán
 • Mục tiêu và chiến lược thương hiệu
 • Chiết khấu, quà tặng và chi phí vận chuyển

Bước 2: Ưu tiên Kênh

Không thể đầu tư cho tất cả các kênh như nhau, vì vậy cần ưu tiên các kênh quan trọng nhất. Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

 • Khối lượng giao dịch và lợi nhuận
 • Khả năng chiến thắng và kích hoạt
 • Mức độ tăng trưởng
 • Sự phù hợp với thương hiệu và ngành hàng

Bước 3: Định hướng Nhóm Hoạt động cho Kênh

Mỗi kênh cần có các hoạt động cụ thể để tác động đến hành vi của người mua và khách hàng. Các động lực tác động đến người mua bao gồm:

 • Tính sẵn có: Tăng tính hiện diện của hàng hóa tại điểm bán
 • Ưu đãi: Giá cả cạnh tranh, chương trình khuyến mãi và hoạt náo
 • Truyền thông: Quy trình Hoạch định Chiến lược Kênh Phân phối: Bốn Bước Thiết yếu Thông điệp sản phẩm và cách thể hiện tại điểm bán

Các động lực tác động đến khách hàng bao gồm:

 • Điều khoản thương mại
 • Danh mục sản phẩm tối ưu
 • Dịch vụ và hỗ Quy trình Hoạch định Chiến lược Kênh Phân phối: Bốn Bước Thiết yếutrợ
 • Hoạt động kích hoạt và tư vấn
 • Quản lý mối quan hệ

Bước 4: Xác định Động lực Tác động đến Người mua và Khách hàng

Hiểu được động lực tác động đến người mua và khách hàng là điều cần thiết để xây dựng các hoạt động hiệu quả. Các động lực này có thể bao gồm:

 • Nhu cầu và sở thích của người mua
 • Mục tiêu và động lực kinh doanh của khách hàng
 • Môi trường cạnh tranh và xu hướng thị trường

Lời kết

Quy trình hoạch định chiến lược kênh phân phối bốn bước này giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hệ thống phân phối, tăng doanh thu và lợi nhuận. Bằng cách p Quy trình Hoạch định Chiến lược Kênh Phân phối: Bốn Bước Thiết yếuhân tích kênh bán hàng, ưu tiên các kênh quan trọng, định hướng các nhóm hoạt động và hiểu rõ động lực tác động đến người mua và khách hàng, các doanh nghiệp có thể tạo ra một chiến lược kênh phân phối hiệu quả thúc đẩy sự thành công của họ.

Nguồn: Sưu tầm