0945540303
Trang chủ » Tin tức » Thiết lập Kế hoạch Nội dung Hiệu quả: Vai trò của Nghiên cứu Kỹ lưỡng

Thiết lập Kế hoạch Nội dung Hiệu quả: Vai trò của Nghiên cứu Kỹ lưỡng

 Thiết lập Kế hoạch Nội dung Hiệu quả: Vai trò của Nghiên cứu Kỹ lưỡng

Nghiên cứu là nền tảng của kế hoạch nội dung hiệu quả

Kế hoạch nội dung không phải là điểm khởi đầu cho các ý tưởng sáng tạo, mà là kết quả của việc chắt lọc các ý tưởng thông qua nghiên cứu chuyên sâu. Một kế hoạch nội dung vững chắc phải được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu vững chắc.

Lỗi trong kế hoạch nội dung do nghiên cứu thiếu sót

 Thiết lập Kế hoạch Nội dung Hiệu quả: Vai trò của Nghiên cứu Kỹ lưỡng

Các kế hoạch nội dung thiếu nghiên cứu thường mắc các lỗi sau:

 • Thiếu thông tin từ các bước phân tích ban đầu: Không có đủ dữ liệu để đưa ra các ý tưởng phù hợp với nhu cầu của đối tượng mục tiêu.
 • Quá nhiều hoạt động đề xuất: Vượt quá nguồn lực của thương hiệu (thời gian, ngân sách, nhân sự).
 • Kế hoạch rập khuôn và không sáng tạo: Thiếu liên kết với mục tiêu và hướng đi tổng thể.
 • Thiếu liên kết chiến lược: Không phân bổ hợp lý thời gian, ngân sách và các loại nội dung.

Phân khúc đối tượng mục tiêu

 Thiết lập Kế hoạch Nội dung Hiệu quả: Vai trò của Nghiên cứu Kỹ lưỡng

 • Chia nhỏ đối tượng mục tiêu thành các nhóm dựa trên các đặc điểm cụ thể.
 • Xác định các nhóm mục tiêu mà thương hiệu đang nhắm đến.

Đào sâu hiểu biết về đối tượng mục tiêu

 Thiết lập Kế hoạch Nội dung Hiệu quả: Vai trò của Nghiên cứu Kỹ lưỡng

 • Thu hẹp độ rộng của đối tượng mục tiêu và cụ thể hóa các yếu tố về độ tuổi, thu nhập, hành vi.
 • Xác định động lực và rào cản mua hàng.
 • Tìm kiếm insight về nhu cầu và nỗi lo lắng của đối tượng mục tiêu.

Mở rộng nghiên cứu

 • Kết hợp các yếu tố thương hiệu với nhu cầu của khách hàng.
 • Tránh trùng lặp với thông điệp của đối thủ cạnh tranh.
 • Ứng dụng mô hình Ohmae 3C để nghiên cứu:
  • Khách hàng (Customer)
  • Công ty (Company)
  • Đối thủ cạnh tranh (Competitor)

Tránh sử dụng mẫu kế hoạch nội dung

 • Các mẫu kế hoạch nội dung không cung cấp tính liên kết giữa các yếu tố.
 • Tự đặt câu hỏi trong quá trình nghiên cứu và hệ thống hóa ý tưởng.
 • Nghiên cứu sâu sẽ giúp hình thành các ý tưởng nội dung phù hợp với nhu cầu thực sự của đối tượng mục tiêu.
Nguồn: brandsvietnam.com