0945540303
Trang chủ » Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME

Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME

Nhằm tìm ra nút thắt và giải pháp vấn đề vốn cho doanh nghiệp SME. Khi doanh nghiệp cần vốn, còn ngân hàng cần tăng trưởng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến “Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME”.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm tỷ lệ lớn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. SME cũng là thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng đáng kể của kinh tế. Đối tượng doanh nghiệp có mặt ở tất cả các vùng miền, tận dụng lực lượng lao động tại chỗ.

Sau thời kỳ khó khăn bởi dịch Covid-19, bước vào giai đoạn cần tăng trưởng để phục hồi kinh tế thì một điểm nghẽn phát sinh, đó là câu chuyện nút thắt về vốn.

Huy động vốn vẫn luôn là bài toán khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào vòng luẩn quẩn. Các ngân hàng đều muốn đẩy mạnh tín dụng SME, hướng đến nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhưng không ít trường hợp 2 bên chưa gặp được nhau.

Nhằm tìm ra nút thắt và giải pháp vấn đề vốn cho doanh nghiệp SME – báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến “Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME”

Nội dung.

Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME
Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME
Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME
Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME
Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME
Gỡ nút thắt về vốn cho doanh nghiệp SME