0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tư duy Marketing “Kiềng ba chân”: Thị trường – Khách hàng – Đối thủ

Tư duy Marketing “Kiềng ba chân”: Thị trường – Khách hàng – Đối thủ

 Tư duy Marketing "Kiềng ba chân": Thị trường - Khách hàng - Đối thủ

Thị trường: Đọc trận và thích ứng

 • Mô hình PEST (Political, Economic, Social, Technological): Cung cấp thông tin về các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ.
 • Political: Chính sách và quy định của chính phủ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
 • Economic: Sức mua và quy luật cung cầu xác định cơ hội và thách thức.
 • Social: Yếu tố xã hội như nhân khẩu học và xu hướng văn hóa định hình hành vi của người tiêu dùng.
 • Technological: Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số và tạo ra cơ hội mới.

Khách hàng: Hiểu biết và kết nối

 Tư duy Marketing "Kiềng ba chân": Thị trường - Khách hàng - Đối thủ

 • Tập trung vào lợi ích của khách hàng thay vì tính năng của sản phẩm.
 • Phân khúc khách hàng và tùy chỉnh các chiến lược theo nhu cầu của từng nhóm.
 • Tránh tư duy “One size fits all” và định kiến cá nhân.
 • Đặt mình vào vị trí khách hàng để hiểu nhu cầu thực sự của họ.

Đối thủ: Đối thủ thúc đẩy sự phát triển

 Tư duy Marketing "Kiềng ba chân": Thị trường - Khách hàng - Đối thủ

 • Đối thủ trực tiếp, gián tiếp và tiềm năng đều có thể ảnh hưởng đến chiến lược marketing.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh để dự đoán hành động và nâng cao chiến lược.
 • Sử dụng nguyên tắc 4 điểm để khác biệt hóa và xây dựng hàng rào cạnh tranh:
  • Có những gì đối thủ không có
  • Làm tốt hơn những gì đối thủ có
  • Sáng tạo hơn những gì đối thủ đã làm xuất sắc
  • Chuyển hướng khi đối thủ đổi mới

Kết hợp với mô hình 6P trong Retail Marketing

 Tư duy Marketing "Kiềng ba chân": Thị trường - Khách hàng - Đối thủ

 • Khi kết hợp thế “kiềng ba chân” với mô hình 6P (Product, Price, Place, Promotion, Physical Evidence, People), các nhà tiếp thị có thể xây dựng chiến lược toàn diện hơn.
 • Thấu hiểu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh sẽ giúp họ tối ưu hóa từng yếu tố của mô hình 6P.

Kết luận

Tư duy marketing “kiềng ba chân” là nền tảng của chiến lược marketing bán lẻ thành công. Bằng cách hiểu biết sâu sắc về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, các nhà tiếp thị có thể xây dựng chiến dịch hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và vượt qua sự cạnh tranh.

Nguồn: brandsvietnam.com