0945540303
Trang chủ » Tin tức » Vai trò của Agency Tư vấn Chiến lược Marketing trong Phát triển Doanh nghiệp

Vai trò của Agency Tư vấn Chiến lược Marketing trong Phát triển Doanh nghiệp

 Vai trò của Agency Tư vấn Chiến lược Marketing trong Phát triển Doanh nghiệp

Nguồn tăng trưởng: Động lực cho sự tư vấn

Nguồn tăng trưởng đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các agency tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp xác định những cơ hội tăng trưởng tiềm năng thông qua việc nghiên cứu thị trường và lắng nghe nhu cầu khách hàng.

Hoạt động của Agency Tư vấn Chiến lược Marketing

 Vai trò của Agency Tư vấn Chiến lược Marketing trong Phát triển Doanh nghiệp

 • Phân tích và tìm kiếm cơ hội kinh doanh: Xác định các phân khúc thị trường mục tiêu và cơ hội tăng trưởng.
 • Xây dựng thương hiệu và tình yêu thương hiệu: Tạo ra các chiến lược thương hiệu để xây dựng sự nhận biết, lòng trung thành và tình cảm của khách hàng.
 • Mở rộng danh mục thương hiệu – sản phẩm – dịch vụ cạnh tranh: Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Hoạch định nguồn và mô hình tăng trưởng: Thiết kế các chiến lược để phân bổ tài nguyên và phát triển các bộ phận, phòng ban khác nhau.

Xác định Nguồn tăng trưởng tiềm năng

Để xác định nguồn tăng trưởng tiềm năng, các agency sẽ trả lời ba câu hỏi chính:

 • Bán cho ai? Xác định nhóm đối tượng mục tiêu.
 • Bán cái gì? Phát triển các sản phẩm và thông điệp khác biệt.
 • Bán như thế nào? Lên kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông sáng tạo để tiếp cận khách hàng.

Mối quan hệ giữa Agency và Khách hàng

 Vai trò của Agency Tư vấn Chiến lược Marketing trong Phát triển Doanh nghiệp

Các agency tư vấn chiến lược thường hợp tác chặt chẽ với khách hàng trong nhiều năm. Họ hòa nhập với cấu trúc tổ chức của khách hàng để hiểu rõ về văn hóa, sản phẩm và nhu cầu kinh doanh. Sự hợp tác này giúp xác định chính xác các nguồn tăng trưởng và cơ hội phát triển.

Các loại hình dịch vụ phổ biến

 • Chuyển đổi doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh mới.
 • Chiến lược và tăng trưởng: Phát hiện các cơ hội tăng trưởng mới.
 • Quản trị marketing: Đóng vai trò như phòng marketing của khách hàng.
 • Học hỏi và phát triển: Đào tạo nhân viên của khách hàng để thực hiện các chiến lược thành công.
 • Thương mại B2B: Xây dựng và triển khai các dự án bán hàng giữa các doanh nghiệp.
 • Truyền thông doanh nghiệp: Quản lý hình ảnh của doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông.

Cách thức hợp tác

Các agency tư vấn chiến lược có thể hợp tác với khách hàng theo ba cách chính:

 • Outsourcing: Bổ sung các vị trí lãnh đạo cấp cao về chiến lược, thương mại và marketing.
 • Co-sourcing: Phát triển các phòng ban hoặc chức năng mới, sử dụng nguồn nhân lực của cả hai bên.
 • Capability Enrichment: Xây dựng năng lực tổ chức, đào tạo và phát triển tài năng.

Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các agency tư vấn chiến lược marketing, doanh nghiệp có thể tận dụng chuyên môn và hiểu biết của họ để xác định và khai thác các nguồn tăng trưởng, xây dựng thương hiệu mạnh và mở rộng hoạt động kinh doanh một cách bền vững.

Nguồn: brandsvietnam.com