0945540303
Trang chủ » Tin tức » Vị trí Quản lý Tài khoản Kỹ thuật số: Trách nhiệm và Yêu cầu

Vị trí Quản lý Tài khoản Kỹ thuật số: Trách nhiệm và Yêu cầu

 Vị trí Quản lý Tài khoản Kỹ thuật số: Trách nhiệm và Yêu cầu

Trách nhiệm về Lập kế hoạch Thương hiệu và Quản lý Tài khoản

 • Là người liên hệ chính cho nhóm của Khách hàng, giải đáp các câu hỏi và yêu cầu.
 • Quản lý mối quan hệ tổng thể với Khách hàng cũng như các cơ quan đại diện.
 • Quản lý tất cả các dự án đang diễn ra, bao gồm thời hạn, ngân sách và hóa đơn.
 • Tham gia liên tục vào các sáng kiến chính bao gồm nhận thức về thương hiệu, nghiên cứu ngành và đối thủ cạnh tranh.
 • Tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo và kế hoạch truyền thông của Khách hàng, cũng như về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, truyền thông tiếp thị và kế hoạch truyền thông của đối thủ cạnh tranh của Khách hàng.
 • Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ bất kỳ và tất cả tài sản của Khách hàng được giao cho bạn chăm sóc, bảo quản hoặc kiểm soát.
 • Cung cấp thông tin chuyên sâu và định hướng về thương hiệu liên quan đến truyền thông tiếp thị ở cấp độ thương hiệu và chiến dịch.
 • Xác định chiến lược truyền thông tiếp thị tổng thể cùng với Khách hàng và đảm bảo rằng chiến lược truyền thông tiếp thị tổng thể và chiến lược ngoại tuyến cũng như vị thế thương hiệu được truyền đạt xuyên suốt đến sản phẩm cuối cùng.
 • Nhận Phiếu tóm tắt của Khách hàng, phát triển các bản tóm tắt sáng tạo theo hiện tại, sau khi nhận được tài liệu đầu vào từ Khách hàng, cho mỗi dự án mô tả chiến lược, mục tiêu cụ thể và thông điệp của từng dự án.
 • Theo dõi các xu hướng hàng năm và phân tích liên tục về thái độ và hành vi của người tiêu dùng.
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường và đối tượng mục tiêu cho Doanh nghiệp, cũng như các chiến lược, chương trình và chi tiêu của các đối thủ cạnh tranh chính.
 • Đánh giá các phát hiện nghiên cứu thứ cấp, cũng như các phát hiện từ các nghiên cứu do Khách hàng cung cấp, để xác định hiệu quả, cơ hội và nhu cầu của truyền thông tiếp thị về thương hiệu.

Trách nhiệm về Dịch vụ Kỹ thuật số và Sáng tạo

 Vị trí Quản lý Tài khoản Kỹ thuật số: Trách nhiệm và Yêu cầu

 • Phát triển và thực hiện kế hoạch quảng cáo:
 • Kỹ thuật số: SEO, PPC.
 • Chiến dịch và Quảng cáo: Hợp tác với nhóm để Phát triển và thực hiện kế hoạch quảng cáo:
 • Tạo tài liệu cho quảng cáo kỹ thuật số.
 • Thay đổi kích thước và chỉnh sửa tài liệu theo kế hoạch phương tiện truyền thông.
 • Quản lý đàm phán và sáng tạo/ý tưởng/sản xuất các mặt hàng nằm ngoài phạm vi công việc.
 • Phát triển các chiến dịch tiếp thị (ý tưởng, kiến trúc thông tin, thiết kế sáng tạo, viết quảng cáo, thiết kế đồ họa và thay đổi kích thước, và các bản vẽ cơ học cuối cùng) dựa trên các chương trình và dự án tiếp thị được xác định trước đó.
 • Hiệu đính tất cả các bản sao, bao gồm cả bản sao được Khách hàng chấp thuận, và đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được coi là đã được chấp thuận đều đã được xem xét và chấp thuận thông qua quy trình xem xét nội bộ của Khách hàng.
 • Cung cấp tư vấn sáng tạo, cung cấp và chia sẻ với Khách hàng chuyên môn thực hành tốt nhất của bạn để ủng hộ thương hiệu và tính liên tục sáng tạo.
 • Tham gia các cuộc họp hàng tuần, đánh giá, phiên yêu cầu và thông tin tóm tắt.
 • Tạo các khuyến nghị về kế hoạch phương tiện truyền thông kỹ thuật số phản ánh các số liệu chính, nghiên cứu đối với đối tượng mục tiêu và định hướng sáng tạo.
 • Xác định và đánh giá chủ động các cơ hội và diễn biến mới trong tiêu dùng kỹ thuật số và quan điểm có thể ảnh hưởng đến Khách hàng trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Tham gia các cuộc họp, đánh giá, phiên yêu cầu và thông tin tóm tắt hàng tuần: 01 cuộc họp mỗi tuần.

Trách nhiệm về Chiến dịch Tiếp thị

 • Cung cấp các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số cho người tiêu dùng và trung gian (số lượng chiến dịch: TBD).
 • Đánh giá và đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến chiến dịch tổng thể và cung cấp chiến dịch mới hoặc đã cập nhật sẽ hỗ trợ:
 • Nhắn tin về thương hiệu tổng thể và chiến dịch.
 • Nhắn tin về chương trình, khách hàng và khuyến mại, có thể bao gồm hoặc không bao gồm các đối tác tiếp thị.
 • Với mỗi chiến dịch, hợp tác chặt chẽ với Khách hàng để đảm bảo rằng tất cả các chiến dịch đều nhất quán trên mọi phương tiện truyền thông.

Trách nhiệm về Quản lý Tài chính

 Vị trí Quản lý Tài khoản Kỹ thuật số: Trách nhiệm và Yêu cầu

 • Quản lý tất cả các vấn đề tài chính liên quan đến phương tiện truyền thông, bao gồm việc phát hành các bản tóm tắt chi tiêu hàng tháng cho Khách hàng, xem xét tất cả các hóa đơn phương tiện truyền thông của nhà cung cấp so với hoạt động được ủy quyền và thực hiện, giải quyết các sai lệch chi tiêu với nhà cung cấp, thanh toán cho nhà cung cấp phương tiện truyền thông và đối chiếu đầy đủ các khoản tiền phương tiện truyền thông cho Khách hàng.

Sản phẩm Cung cấp

 Vị trí Quản lý Tài khoản Kỹ thuật số: Trách nhiệm và Yêu cầu

 • Đối với mỗi chiến dịch, cung cấp các sản phẩm cung cấp sau.
 • Tất cả các sản phẩm cung cấp sẽ được trình bày trực tiếp bất cứ khi nào có thể hoặc đôi khi theo thời gian/nhu cầu quyết định, được gửi qua email hoặc được cung cấp trên phương tiện mà Khách hàng có thể truy cập.
 • Tất cả các báo cáo phải được phát triển cùng với Khách hàng và được Khách hàng ký xác nhận.
 • Cung cấp các sản phẩm cung cấp sau (nhưng không giới hạn):
 • Báo cáo Hiệu suất Chiến dịch
 • Báo cáo tiến độ chi tiêu
 • Báo cáo ROI
 • Sáng tạo mới
 • Báo cáo tài sản thế chấp với nhóm sáng tạo
 • Các báo cáo nội bộ khác được coi là có liên quan cho Khách hàng
 • Khách hàng cũng sẽ chia sẻ báo cáo hiệu suất nội bộ với bạn để đạt được kết quả tối ưu.

Dịch vụ Khách hàng

 • Nhóm dịch vụ khách hàng vẫn là điểm liên lạc chính với Khách hàng.
 • Trong thời hạn của Năm Hợp đồng, cung cấp một nhóm dịch vụ khách hàng bao gồm các vai trò sau:
 • Quản lý Tài khoản, sau khi Bản Tuyên bố Công việc được chấp thuận.
 • Nhóm dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm phối hợp nỗ lực và luồng công việc và đảm bảo rằng nhu cầu của Khách hàng được đáp ứng.
 • Cụ thể, họ sẽ:
 • Phát triển và quản lý chiến lược chiến dịch.
 • Thực hiện các đánh giá phạm vi hàng quý để đảm bảo các nỗ lực và nguồn lực được phạm vi và ngân sách được mô tả trong thỏa thuận này bao gồm.
 • Quản lý các cuộc gọi trạng thái và các cuộc họp hàng tháng để xem xét hiệu suất và cập nhật dự án.
 • Tham gia các cuộc họp và đánh giá tài khoản có liên quan.
 • Phân tích các đối thủ cạnh tranh chính của Khách hàng, bao gồm chiến lược, chi tiêu cho phương tiện truyền thông và sáng tạo.
 • Phối hợp với các cơ quan khác của Khách hàng để tạo điều kiện cho nỗ lực tích hợp.
 • Xem xét và chấp thuận các sản phẩm cung cấp sáng tạo trước khi gửi cho Khách hàng để phê duyệt cuối cùng.
 • Trả lời các yêu cầu của
Nguồn: brandsvietnam.com