0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả: Phân bổ vai trò hoạt động hợp lý

Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả: Phân bổ vai trò hoạt động hợp lý

 Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả: Phân bổ vai trò hoạt động hợp lý

Vai trò của hoạt động chủ chốt (Key hook) và hoạt động hỗ trợ (Supporting tactics)

Trong một chiến dịch truyền thông, mỗi giai đoạn nên có một hoạt động chủ chốt (key hook) dựa trên một tư liệu truyền thông chính (key asset). Hoạt động chủ chốt này đóng vai trò cốt lõi trong việc truyền tải thông điệp chính của giai đoạn. Các hoạt động hỗ trợ (supporting tactics) sẽ bổ sung cho hoạt động chủ chốt bằng cách lan tỏa tư liệu truyền thông và tăng cường tương tác với đối tượng mục tiêu.

Phân bổ vai trò dựa trên mục tiêu giai đoạn

 Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả: Phân bổ vai trò hoạt động hợp lý

Khi phân bổ vai trò cho các hoạt động, hãy bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn. Ví dụ, nếu mục tiêu là tạo nhận thức, các hoạt động như sản xuất video lan truyền hoặc họp báo có thể phù hợp. Đối với mục tiêu thúc đẩy tương tác, các sự kiện hoặc cuộc thi có thể hiệu quả hơn.

Xác định điểm hạn chế và lựa chọn hoạt động hỗ trợ

Sau khi chọn hoạt động chủ chốt, hãy xác định điểm hạn chế của hoạt động đó. Ví dụ, một buổi họp báo có thể thiếu độ phủ rộng, trong khi một sự kiện trải nghiệm sản phẩm có thể thiếu tương tác. Các hoạt động hỗ trợ được chọn nên bù trừ những điểm hạn chế này.

Linh hoạt thích ứng với các chiến dịch khác nhau

 Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả: Phân bổ vai trò hoạt động hợp lý

Mặc dù bài viết khuyến nghị chỉ có một hoạt động chủ chốt cho mỗi giai đoạn, nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào bản chất của chiến dịch. Đối với các chiến dịch dài hạn, có thể chia nhỏ các giai đoạn và có nhiều hoạt động chủ chốt hơn.

Các bước thực hiện

 • Xác định mục tiêu của từng giai đoạn
 • Chọn hoạt động chủ chốt dựa trên mục tiêu
 • Xác định điểm hạn chế của hoạt động chủ chốt
 • Chọn hoạt động hỗ trợ để bù trừ những điểm hạn chế
 • Linh hoạt thích ứng với các chiến dịch khác nhau

Ví dụ

 Xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả: Phân bổ vai trò hoạt động hợp lý

Để minh họa quá trình phân bổ vai trò, hãy xem xét một chiến dịch truyền thông cho sản phẩm nồi sứ dưỡng sinh:

Giai đoạn 1: Khơi gợi nhu cầu

 • Hoạt động chủ chốt: Phóng sự trên VTV
 • Hoạt động hỗ trợ: Bài báo PR, video lan truyền trên mạng xã hội

Giai đoạn 2: Tăng độ nhận thức

 • Hoạt động chủ chốt: Họp báo ra mắt sản phẩm
 • Hoạt động hỗ trợ: Bài báo recap, quảng cáo OOH

Giai đoạn 3: Thúc đẩy trải nghiệm

 • Hoạt động chủ chốt: Sự kiện trải nghiệm sản phẩm
 • Hoạt động hỗ trợ: Cuộc thi trực tuyến, livestream buổi trải nghiệm

Kết luận

Việc phân bổ vai trò hiệu quả cho các hoạt động trong kế hoạch triển khai là rất quan trọng để tạo ra một chiến dịch truyền thông thành công. Bằng cách hiểu rõ mục tiêu của từng giai đoạn, xác định điểm hạn chế của các hoạt động và chọn các hoạt động hỗ trợ phù hợp, các nhà lập kế hoạch có thể tạo ra một kế hoạch chặt chẽ và hiệu quả, giúp đạt được mục tiêu truyền thông mong muốn.

Nguồn: Sưu tầm