0945540303
Trang chủ » Tin tức » Audio Ads: Tiềm năng và Thách thức trong Kỷ nguyên Âm thanh

Audio Ads: Tiềm năng và Thách thức trong Kỷ nguyên Âm thanh

 Audio Ads: Tiềm năng và Thách thức trong Kỷ nguyên Âm thanh

Tiềm năng của Thị trường Audio Ads

 • Sự gia tăng phổ biến của các nền tảng streaming audio như Spotify và OnMic
 • Nhu cầu về các kênh tương tác và sáng tạo nội dung đơn giản
 • Đa dạng nhóm nhân khẩu học trên các nền tảng nhạc nội địa phổ biến
 • Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của kênh audio, với mức chi tiêu quảng cáo tăng 26% trong 2 năm 2020-2021
 • Nhóm người dùng chính là gen Z, với tỷ lệ tiếp nhận và ứng dụng cao

Rào cản trong Việc Triển khai Audio Ads

 • Mindset của người làm media và agency: Thiếu dữ liệu và kinh nghiệm thực tế
 • Thiếu tài liệu: Không có file audio sẵn có ngay từ đầu chiến dịch
 • Độ lớn của nhóm người dùng: Nhóm người dùng phổ biến vẫn là gen Z, với độ lớn chưa đủ để trở thành nền tảng chính cho các chiến dịch truyền thông

Nhóm Advertiser trên Thị trường Audio Ads

 • Thương hiệu thực hiện chiến dịch audio ad quy mô lớn: Các thương hiệu lớn, lá cờ đầu trong ngành, nhắm mục tiêu đến gen Z
 • Thương hiệu c Audio Ads: Tiềm năng và Thách thức trong Kỷ nguyên Âm thanhó khách hàng mục tiêu là digital native: Các thương hiệu tập trung vào các kênh digital, triển khai audio ad như một hoạt động chủ lực
 • Thương hiệu vẫn còn e dè: Các thương hiệu nhỏ hơn, với nhóm đối tượng mục tiêu chậm hơn trong việc chuyển đổi sang các kênh media mới

Chỉ số Đo lường Hiệu quả của Audio Ads

 • Brand awareness: Brand Lift đo lường chỉ số như brand recall hoặc message recall
 • Brand consideration: Theo dõi các chỉ số tác động đến tỷ lệ consideration và ra quyết định, chẳng hạn như impression tích cực
 • Audio Ads: Tiềm năng và Thách thức trong Kỷ nguyên Âm thanh>

 • Tránh tấn công trực diện vào người dùng với những quảng cáo âm lượng lớn hoặc nội dung không liên quan
 • Sử dụng kỹ thuật âm thanh 3D hoặc 8D để tạo ấn tượng mạnh/li>

Sự phát triển của Audio Ads trong Tương lai

 • Tiếp tục tăng trưởng với nhóm người dùng chính là Gen Z
 • Các nền tảng streaming audio cung cấp dữ liệu về sở thích và hành vi của người dùng, hỗ trợ các chiến dịch audio ad được nhắm mục tiêu tốt hơn
 • Sự đa dạng của nội dung audio, bao gồm các thể loại nhạc hỗ trợ hoạt động Yoga, thiền và tập Gym
 • Các thương hiệu sẽ xem xét audio ad như một kênh phải có trong chiến lược digital media của họ khi cộng đồng người dùng đạt mức 20-30 triệu
 • Audio ad sẽ hỗ trợ các thương hiệu xây dựng thông điệp sâu sắc và tăng share of mind
Nguồn: brandsvietnam.com