0945540303
Chuỗi tọa đàm J&T Express – Chỉ dẫn đỏ

Chuỗi tọa đàm J&T Express – Chỉ dẫn đỏ

Giới thiệu

  • Xây dựng nội dung chương trình cần dựa trên năng lực cốt lõi của Doanh nghiệp tổ chức
  • Là điều kiện giúp Doanh nghiệp tổ chức tiếp cận được đối tượng khách hàng mục tiêu của mình
  • Cung cấp kiến thức về vận hành, bán hàng cho đối tượng mục tiêu. Trong đó, Doanh nghiệp tổ chức sẽ cung cấp kiến thức về giao nhận hàng hoá giúp việc bán hàng được thuận lợi.
  • Nâng cao độ nhận biết thương hiệu và thấu hiểu dịch vụ của Doanh nghiệp tổ chức

Hoạt động triển khai

  • Bài PR trước sự kiện ngoài trang chủ:

Bài PR trong sự kiện ngoài trang chủ:

Banner TTSK bản PC:

Banner TTSK bản MB:

Banner chân bản MB trong ngày sự kiện:

Các chỉ số truyền thông

3,004,920 lượt tiếp cận banner