0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến dịch “Chính Nữ” của L’Oréal Paris: Làm mới nền tảng “Women of Worth” để giải quyết các thách thức thương hiệu

Chiến dịch “Chính Nữ” của L’Oréal Paris: Làm mới nền tảng “Women of Worth” để giải quyết các thách thức thương hiệu

Giải quyết các thách thức thương hiệu

Chiến dịch “Chính Nữ” được triển khai để giải quyết ba thách thức chính của L’Oréal Paris tại Việt Nam:

 • Nhận thức thương hiệu thấp
 • Hình ảnh thương hiệu không phù hợp với thị trường địa phương
 • Thiếu tập trung vào xây dựng thương hiệu

Sử dụng nền tảng “Women of Worth”

L’Oréal Paris tận dụng nền tảng “Women of Worth” đã có từ lâu đời vì nó truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin và giá trị bản thân. Nền tảng này được bản địa hóa thành “Chính Nữ” để phù hợp hơn với bối cảnh văn hóa Việt Nam.

Khó khăn trong việc sử dụng nền tảng lâu đời

Việc sử dụng nền tảng “Women of Worth” gặp phải một số khó khăn, bao gồm:

 • Tìm ra insight của người tiêu dùng Việt Nam tương ứng với nền tảng
 • Ngân sách hạn chế để triển khai các chiến dịch xây dựng thương hiệu

Quản lý rủi ro

L’Oréal Paris đã quản lý rủi ro liên quan đến chiến dịch “Chính Nữ” bằng cách:

 • Tham vấn với các phòng ban khác nhau trong công ty, bao gồm Marketing, Truyền thông và Ngôn ngữ học
 • Chuẩn bị một nhóm trực Social Listening để theo dõi phản hồi của người dùng
 • Xây dựng một kế hoạch dự phòng với agency về các tình huống xấu có thể xảy ra

Làm mới insight

Chiến dịch “Chính Nữ” làm mới insight về vị trí của phụ nữ trong xã hội Việt Nam bằng cách:

 • Khảo sát cách hiểu của người tiêu dùng về từ “phụ nữ”
 • Đưa ra định nghĩa mới về “Chính Nữ” là những người phụ nữ dám làm những điều mình thích và là nhân vật chính trong câu chuyện của mình

Lựa chọn nhân vật đại diện

L’Oréal Paris lựa chọn Phạm Quỳnh Anh, Lynk Lee và Giang ơi làm nhân vật đại diện cho chiến dịch “Chính Nữ” vì:

 • Họ đại diện cho hình ảnh đa dạng của phụ nữ L’Oréal Paris
 • Câu chuyện của họ truyền cảm hứng và phù hợp với thông điệp của chiến dịch

Hoạt động cụ thể của chiến dịch

Chiến dịch “Chính Nữ” tập trung vào các hoạt động trực tuyến, bao gồm:

 • Highjack cụm từ “Chính Nữ” trên nhiều kênh khác nhau
 • Phân phối TVC trên các nền tảng truyền thông xã hội và YouTube
 • Kích hoạt tại cửa hàng để tăng tương tác và doanh thu

Kết quả đạt được

Chiến dịch “Chính Nữ” đã đạt được những kết quả ấn tượng, bao gồm:

 • Tăng đáng kể mức độ thảo luận về thương hiệu trên các phương tiện truyền thông xã hội
 • Tăng gấp đôi mức độ nhận biết thương hiệu so với các chiến dịch khác của L’Oréal Paris tại APAC
 • Tăng doanh số bán hàng và lợi tức đầu tư ấn tượng

Kế hoạch dài hạn

Chiến dịch “Chính Nữ” không chỉ là một ý tưởng truyền thông đơn thuần mà còn là một bước đi chiến lược cho định hướng dài hạn của L’Oréal Paris tại Việt Nam. Trong năm năm tới, thương hiệu sẽ tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ Việt Nam giải quyết các vấn đề như độc lập tài chính, xâm hại tình dục và phát triển bền vững.

Nguồn: brandsvietnam.com