0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến dịch “Hungry Puffs”: Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA

Chiến dịch “Hungry Puffs”: Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA

 Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA

:

Thiết kế bao bì độc đáo

Hungry Puffs được thiết kế để nổi bật trong môi trường siêu thị đông đúc. Bao bì đen trắng đơn giản với hình ảnh “đứa trẻ buồn bã” cầm một cái bát rỗng đã thu hút sự chú ý và gợi lên sự đồng cảm.

Vị trí trên kệ chiến lược

Mặc dù không gian trên kệ siêu thị rất có giá trị, Foodbank WA đã đảm bảo được vị trí cho Hungry Puffs tại hơn 40 siêu thị trê Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA n khắp Tây Úc. Vị trí này đã giúp tăng khả năng hiển thị và thu hút  Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA người mua sắm.

Chiến dịch truyền thông đa kênh

Chiến dịch Hungry Puffs được hỗ trợ bởi một chương trình tiếp thị đa kênh toàn diện. Quảng cáo truyền hình, in ấn, đ Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA ài phát thanh và phương tiện t Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA ruyền thông xã hội đã giúp nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người mua những hộp ngũ cốc rỗng.

Mẫu tại cửa hàng và áp phích POS

Các quầy phát mẫu tại cửa hàng đã tạo ra sự tương tác và cho phép người mua sắm trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Áp phích POS đ Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA ược đặt chiến lược tại các điểm mua hàng để nhắc nhở mọi người về sứ mệnh của chi Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA ến dịch.

Trang web chuyên dụng

Foodbank WA đã tạo ra một trang web chuyê Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA n dụng cho Hungry Puffs, nơi mọi người có thể mua những hộp ngũ cốc rỗng trực tuyến. Trang web đã theo dõi hiệu suất chuyển đổi và tối ưu hóa chi tiêu truyền thông.

Quan hệ công chúng

Foodbank WA đã tận dụng sức mạnh của quan  Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA hệ công chúng để đưa thông điệp của mình ra trước công chúng. Họ đã làm việc với các phương tiện truyền thông lớn để có được sự tiếp xúc thông qua các trang web tin tức. Sự chú ý của truyền thông này đã khuyến khích những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng chia sẻ chiến dịch trên các Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA nền tảng truyền thông xã hội của họ.

Chiến thuật khuếch đại có sắc thái

Foodbank WA đã sử dụng các chiến thuật khuếch đại có sắc thái để chia sẻ lời kêu gọi Giáng sinh của mình vượt ra ngoài khoảnh khắc của sự thật trong môi trường mua sắm. Họ đã hợp tác với những người có ảnh hưởng, các tổ chức và các Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA nhà lãnh đạo quan điểm để tăng cường thông điệp của mình và ti Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA ếp cận nhiều đối tượng hơn.

 Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA >

Kết quả

Chiến dịch “Hung Chiến dịch "Hungry Puffs": Sáng kiến tiếp thị mang tính sáng tạo mang lại thành công cho Foodbank WA ry Puffs” đã thành công rực rỡ, huy động được hơn 50.000 đô la cho Foodbank WA. Chiến dịch này đã nâng cao nhận thức về vấn đề trẻ em nghèo đói và cho thấy sức mạnh của tiếp thị sáng tạo trong việc tạo ra tác động xã hội.

Nguồn: brandsvietnam.com