0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến lược Hiệu quả để Tìm Kiếm, Thuyết Phục và Giữ Chân Nhà Tài Trợ Sự Kiện

Chiến lược Hiệu quả để Tìm Kiếm, Thuyết Phục và Giữ Chân Nhà Tài Trợ Sự Kiện

 Chiến lược Hiệu quả để Tìm Kiếm, Thuyết Phục và Giữ Chân Nhà Tài Trợ Sự Kiện

Tìm kiếm Nhà Tài Trợ Phù Hợp

 • Xác định mục tiêu sự kiện, đối tượng khách hàng và chiến lược cụ thể.
 • Tạo bảng kế hoạch chi tiết nêu rõ mục đích sự kiện, chân dung khách hàng mục tiêu và lợi ích cho nhà tài trợ.
 • Nghiên cứu các sự kiện tương tự để xác định các thương hiệu thường xuyên tài trợ.
 • Tiếp cận nhiều công ty càng tốt, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Chuẩn bị Hồ Sơ và Thuyết Phục Nhà Tài Trợ

 Chiến lược Hiệu quả để Tìm Kiếm, Thuyết Phục và Giữ Chân Nhà Tài Trợ Sự Kiện

 • Chuẩn bị hồ sơ tài trợ sự kiện, nêu rõ các gói tài trợ khác nhau.
 • Xác định người ra quyết định tại các công ty mục tiêu.
 • Hiểu rõ nhu cầu của nhà tài trợ và lợi ích mà sự kiện mang lại cho họ.
 • Cụ thể hóa các lợi ích trong đề xuất tài trợ, chẳng hạn như tăng cường nhận diện thương hiệu hoặc tiếp cận khách hàng tiềm năng.
 • Giao tiếp hiệu quả, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng thương hiệu.
 • Duy trì liên lạc trong suốt quá trình chuẩn bị, diễn ra sự kiện và sau sự kiện.

Giữ Chân Nhà Tài Trợ

 Chiến lược Hiệu quả để Tìm Kiếm, Thuyết Phục và Giữ Chân Nhà Tài Trợ Sự Kiện

 • Quảng bá rộng rãi các nhà tài trợ trước và sau sự kiện.
 • Tạo cơ hội cho khán giả tương tác với nhà tài trợ một cách tự nhiên.
 • Cung cấp không gian trưng bày nổi bật cho các thương hiệu tài trợ.
 • Xem xét nhà tài trợ là một phần không thể thiếu của sự kiện.
 • Họp đánh giá sau sự kiện để tổng hợp dữ liệu về giá trị mà nhà tài trợ nhận được.
 • Gợi ý các sự kiện tiềm năng trong tương lai để thu hút sự đầu tư liên tục của nhà tài trợ.

Kết luận

Việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà tài trợ là rất quan trọng đối với các nhà tổ chức sự kiện. Bằng cách thực hiện các bước tìm kiếm, thuyết phục và giữ chân hiệu quả, các nhà tổ chức có thể đảm bảo nguồn tài chính ổn định, tăng cường sự hợp tác và nâng cao thành công của các sự kiện trong tương lai.

Nguồn: brandsvietnam.com