0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến lược Marketing Thực tế: Mindflow, Độ sâu và rộng của nhu cầu, Product Flow

Chiến lược Marketing Thực tế: Mindflow, Độ sâu và rộng của nhu cầu, Product Flow

 Chiến lược Marketing Thực tế: Mindflow, Độ sâu và rộng của nhu cầu, Product Flow

Mindflow của khách hàng

Mindflow là hành trình tâm lý của khách hàng khi tiếp cận, mua và sử dụng sản phẩm. Nó bao gồm bảy bước: Nhận diện, có quan tâm, hành động, so sánh, mua hàng, sử dụng và ưa dùng. Mục đích cuối cùng của chiến lược marketing là thúc đẩy khách hàng trải nghiệm tích cực ở tất cả bảy bước. Doanh nghiệp cần xác định những bước có vấn đề và tập trung giải quyết để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Độ sâu và rộng của nhu cầu

 Chiến lược Marketing Thực tế: Mindflow, Độ sâu và rộng của nhu cầu, Product Flow

Độ sâu của nhu cầu phản ánh mức độ trung thành của khách hàng. Sản phẩm có nhu cầu sâu có khả năng giữ chân khách hàng tốt hơn, ngay cả khi giá cao. Độ rộng của nhu cầu cho biết số lượng khách hàng tiềm năng. Sản phẩm có nhu cầu rộng được nhiều người sử dụng hơn. Doanh nghiệp có thể chọn tập trung vào nhu cầu sâu hoặc rộng tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược của mình.

Product Flow

 Chiến lược Marketing Thực tế: Mindflow, Độ sâu và rộng của nhu cầu, Product Flow

Product Flow mô tả quá trình một sản phẩm mới đi từ thử nghiệm miễn phí đến sản phẩm muốn bán. Sản phẩm dùng thử giúp khách hàng làm quen với sản phẩm và giảm trở ngại tâm lý khi mua hàng. Sau đó, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm có thể bán được với giá rẻ hơn để khuyến khích khách hàng mở hầu bao. Cuối cùng, họ tung ra sản phẩm muốn bán để thu lợi nhuận.

Làm thế nào để áp dụng những khái niệm này vào chiến lược marketing?

Mindflow:

  • Phân tích Mindflow để xác định các bước có vấn đề.
  • Đầu tư nguồn lực vào các bước quan trọng nhất để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
  • Tạo quảng cáo để tăng mức độ nhận diện và giải quyết các nút thắt trong Mindflow.

Độ sâu và rộng của nhu cầu:

  • Xác định độ sâu và rộng của nhu cầu sản phẩm.
  • Định vị thương hiệu phù hợp dựa trên độ sâu và rộng của nhu cầu.
  • Phát triển chiến lược để làm sâu hoặc mở rộng nhu cầu tùy thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp.

Product Flow:

  • Sử dụng sản phẩm dùng thử để giới thiệu sản phẩm mới.
  • Bán sản phẩm có thể bán được với giá rẻ hơn để khuyến khích khách hàng mua hàng.
  • Tung ra sản phẩm muốn bán để thu lợi nhuận.

Bằng cách áp dụng những khái niệm này, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn hành trình của khách hàng, nhu cầu của họ và cách thiết kế sản phẩm và chiến lược tiếp thị để đáp ứng nhu cầu đó. Điều này giúp tăng hiệu quả của các chiến dịch marketing và cải thiện kết quả kinh doanh.

Nguồn: Sưu tầm