0945540303
Trang chủ » Tin tức » Đo lường Hiệu quả Truyền thông: Mô hình 3R

Đo lường Hiệu quả Truyền thông: Mô hình 3R

 Đo lường Hiệu quả Truyền thông: Mô hình 3R

Đo lường Reach

Reach đo lường khả năng tiếp cận đối tượng mục tiêu của một chiến dịch truyền thông. Các phương pháp đo lường phổ biến bao gồm:

 • Hộp đo lường TV (đối với TV)
 • Hộp nhận tín hiệu kênh (đối với radio)
 • Bảng câu hỏi (đối với báo và tạp chí)

Đo lường Resonance

 Đo lường Hiệu quả Truyền thông: Mô hình 3R

Resonance đánh giá mức độ mà một chiến dịch truyền thông thay đổi quan điểm và thái độ của người tiêu dùng. Các chỉ số đo lường bao gồm:

Breakthrough

 • General Recall (Hồi tưởng đã xem quảng cáo)
 • Brand Recall (Nhận diện thương hiệu của quảng cáo)
 • Message Recall (Nhận diện thông điệp của quảng cáo)

Attitudinal Impact

 • Brand Awareness (Nhận diện thương hiệu)
 • Likeability (Thích thương hiệu)
 • Consideration (Cân nhắc sử dụng sản phẩm)
 • Purchase Intent (Ý định mua sản phẩm)
 • Advocacy (Khuyên người khác sử dụng sản phẩm)

Đo lường Reaction

 Đo lường Hiệu quả Truyền thông: Mô hình 3R

Reaction đo lường mức độ mà quảng cáo dẫn đến chuyển đổi doanh số. Các phương pháp đo lường bao gồm:

 • Kết nối giữa dữ liệu Reach và nhật ký mua hàng
 • Marketing Mix Modelling (mô hình toán học phân tích hồi quy)

Phương pháp nhật ký mua hàng

Yêu cầu tình nguyện viên ghi nhật ký mua hàng để xác định tỷ lệ người đã xem quảng cáo chuyển đổi thành khách hàng.

Marketing Mix Modelling

Sử dụng phân tích hồi quy để tính toán tương quan giữa doanh số và hoạt động truyền thông trên các kênh khác nhau.

Thách thức trong Đo lường Hiệu quả Truyền thông

 Đo lường Hiệu quả Truyền thông: Mô hình 3R

 • Chi phí cao
 • Sự quyết tâm và hiểu biết của nhà tiếp thị trong việc sử dụng số liệu để ra quyết định
 • Thiếu dữ liệu lịch sử chính xác và đầy đủ
 • Khó khăn trong việc xác định chính xác chiến dịch nào ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

Ý nghĩa của Mô hình 3R

Mô hình 3R cung cấp một khuôn khổ toàn diện để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông. Bằng cách đo lường Reach, Resonance và Reaction, các nhà tiếp thị có thể xác định:

 • Quảng cáo có tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu hay không
 • Quảng cáo có gây được tác động mong muốn hay không
 • Quảng cáo có dẫn đến doanh số hay không

Những thông tin này cho phép các nhà tiếp thị tối ưu hóa chiến dịch truyền thông, phân bổ ngân sách hiệu quả và cải thiện hiệu quả đầu tư quảng cáo.

Nguồn: Sưu tầm