0945540303
Trang chủ » Tin tức » Đổi mới sáng tạo: Thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư và giá trị

Đổi mới sáng tạo: Thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư và giá trị

 Đổi mới sáng tạo: Thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư và giá trị

Vấn đề cốt lõi

Các nghiên cứu xác định ba vấn đề cốt lõi khiến doanh nghiệp khó mở rộng quy mô đổi mới:

 • Thiếu văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ đổi mới
 • Ít coi trọng hợp tác trong và ngoài doanh nghiệp
 • Không đánh giá cao và thiếu tuân thủ các mục tiêu của tổ chức

Biện pháp can thiệp

 Đổi mới sáng tạo: Thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư và giá trị

Để giải quyết những vấn đề này, các doanh nghiệp cần áp dụng bốn biện pháp can thiệp tổng quát:

1. Mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài

 • Tìm kiếm động lực đổi mới từ bên ngoài tổ chức
 • Tăng cường các hoạt động đổi mới nội bộ bằng các cơ chế bên ngoài

2. Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức

 • Xác định cách khai thác các nguồn lực đổi mới có giá trị
 • Xem xét cả các cấu trúc hữu hình (mạng lưới chi nhánh) và các cấu trúc chính trị – xã hội (hệ thống lãnh đạo)

3. Trau dồi và hỗ trợ đội ngũ nhân sự

 • Tạo môi trường khuyến khích sáng tạo và đưa ra ý kiến không đồng thuận
 • Hỗ trợ tâm lý xã hội cho nhân viên khi tham gia vào các cuộc thảo luận khó khăn

4. Hiểu rõ hành lang quy định

 • Đảm bảo đổi mới sáng tạo phù hợp với các mục tiêu của tổ chức
 • Xác định mức độ đổi mới thể chế thông qua các hành lang quy định trong và ngoài nước

Tác động đối với thế hệ tương lai

Những biện pháp can thiệp này không chỉ có lợi cho doanh nghiệp hiện tại mà còn tác động đến các thế hệ tương lai:

 • Tập trung vào khả năng bổ trợ và khả năng thích ứng của các kỹ năng trong lực lượng lao động
 • Bồi đắp các bộ kỹ năng truyền thống để bắt kịp tốc độ chuyển đổi nhanh chóng
 • Nhận thức lợi ích của các cơ hội hợp tác
 • Đẩy mạnh hợp tác để mang lại lợi ích cho toàn bộ mặt bằng chung
Nguồn: brandsvietnam.com