0945540303
Trang chủ » Tin tức » Đổi mới trong quảng cáo trực tuyến: Sự hợp tác giữa Epsilon và The Trade Desk

Đổi mới trong quảng cáo trực tuyến: Sự hợp tác giữa Epsilon và The Trade Desk

Sự kết thúc của cookie của bên thứ ba

Sự phát triển của công nghệ trình duyệt đã dẫn đến sự suy giảm dần của cookie của bên thứ ba, một công cụ theo dõi hành vi người dùng trên internet. Google và Apple đã công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ cookie của bên thứ ba trên Chrome và Safari, buộc các nhà quảng cáo phải tìm kiếm các giải pháp thay thế để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Epsilon và The Trade Desk hợp tác

Nhận thức được thách thức này, Epsilon, một công ty thuộc Publicis Groupe, đã hợp tác với The Trade Desk, một nền tảng bên mua (DSP) độc lập, để củng cố các giải pháp định danh của họ. Sự hợp tác này nhằm mục đích duy trì khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo hiệu quả trong thời đại không có cookie của bên thứ ba.

Core ID và Unified ID 2.0

Epsilon cung cấp Core ID, một giải pháp định danh dựa trên thông tin đăng nhập, giao dịch và dữ liệu người dùng ẩn danh. The Trade Desk cung cấp Unified ID 2.0, một giải pháp định danh dựa trên email hứa hẹn sẽ thay thế cookie của bên thứ ba.

Tích hợp Core ID vào nền tảng The Trade Desk

Sự tích hợp Core ID vào nền tảng The Trade Desk sẽ nâng cao hiệu quả của Unified ID 2.0. Bằng cách đối sánh email với tên và địa chỉ vật lý, giải pháp tích hợp này có thể tạo ra một giải pháp nhắm mục tiêu quảng cáo đáng tin cậy và hiệu quả.

Lợi ích của sự tích hợp

Sự tích hợp giữa Core ID và Unified ID 2.0 mang lại một số lợi ích chính cho các nhà quảng cáo:

  • Nhắm mục tiêu chính xác hơn: Đối sánh email với tên và địa chỉ vật lý cho phép nhắm mục tiêu quảng cáo chính xác hơn, cải thiện hiệu suất chiến dịch.
  • Tính tin cậy cao hơn: Unified ID 2.0 là một giải pháp định danh dựa trên email, được coi là đáng tin cậy hơn so với cookie của bên thứ ba.
  • Đổi mới không ngừng: Sự hợp tác liên tục giữa Epsilon và The Trade Desk đảm bảo rằng các giải pháp nhắm mục tiêu quảng cáo sẽ tiếp tục đổi mới và thích ứng với sự thay đổi của cảnh quan kỹ thuật số.

Tác động rộng hơn

Ngoài việc cải thiện khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo, sự hợp tác giữa Epsilon và The Trade Desk còn có tác động rộng hơn đến ngành công nghiệp quảng cáo trực tuyến:

  • Đổi mới trong công nghệ quảng cáo: Sự hợp tác này là một ví dụ về cách các công ty trong ngành đang đổi mới để thích ứng với sự suy giảm của cookie của bên thứ ba.
  • Sự quan trọng của quyền riêng tư: Sự tích hợp giữa Core ID và Unified ID 2.0 chú trọng vào quyền riêng tư người dùng, đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ.
  • Tương lai của quảng cáo trực tuyến: Sự hợp tác này cho thấy sự chuyển đổi sang các giải pháp nhắm mục tiêu dựa trên quyền sở hữu dữ liệu và các công nghệ định danh dựa trên email.

Kết luận

Sự hợp tác giữa Epsilon và The Trade Desk là một bước tiến quan trọng trong việc duy trì khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo hiệu quả trong thời đại không có cookie của bên thứ ba. Sự tích hợp Core ID và Unified ID 2.0 mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà quảng cáo và góp phần định hình tương lai của quảng cáo trực tuyến.

Nguồn: brandsvietnam.com