0945540303
Trang chủ » Tin tức » Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ: Đánh Giá Hiệu Quả Thương Hiệu và Sản Phẩm

Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ: Đánh Giá Hiệu Quả Thương Hiệu và Sản Phẩm

 Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ: Đánh Giá Hiệu Quả Thương Hiệu và Sản Phẩm

Nguyên Tắc Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ

 • Đối với các kênh theo dạng chuỗi, khảo sát khoảng 5 mẫu trong một khu vực.
 • Đối với các kênh không theo dạng chuỗi, khảo sát khoảng 20% tổng số cửa hàng trong một khu vực.
 • Đảm bảo sự đồng thuận của toàn bộ nhóm trước khi tiến hành kiểm toán.
 • Cấp quản lý doanh nghiệp nên hướng dẫn và thống nhất cách đánh giá.
 • Ba bộ phận chính (Thương hiệu, Bán hàng và Tiếp thị thương mại) nên tham gi Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ: Đánh Giá Hiệu Quả Thương Hiệu và Sản Phẩma để có đánh giá khách quan.

Tiêu Chí Đánh Giá

1. Bao Bì Sản Phẩm

 • Khả năng thu hút sự chú ý từ xa (Awareness)
 • Nhận diện thương hiệu (Branding)
 • Sức hấp dẫn và thị hiếu

2. Cách Sắp Xếp Hàng Hóa Trên Kệ (Planogram) Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ: Đánh Giá Hiệu Quả Thương Hiệu và Sản Phẩmtrong>

 • Sự đầy đủ của danh mục SKU
 • Diện tích và vị trí trưng bày trên kệ chính (Mainshelf)
 • Merchandising ấn tượng

3. Truyền Thông và Chương Trình Khuyến Mại

Truyền thông

 • Đa dạng các công cụ POSM
 • Thông điệp thuyết phục và tạo sự chú ý
 • Loại hoạt động khuyến mãi

Chương trình khuyến mại

 • Tần suất và thể lệ chương trình
 • Tính hấp dẫn củ Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ: Đánh Giá Hiệu Quả Thương Hiệu và Sản Phẩma chương trình

Kết Hợp Với Các Nguồn Thông Tin Khác

 • Phỏng vấn người chủ hoặc quản lý cửa hàng để có thông tin về doanh số.
 • Kết hợp kết quả Kiểm toán tại cửa hàng với Kiểm toán thương hiệu để hiểu sâu hơn về thương hiệu và sản phẩm.

Lợi Ích Của Kiểm Toán Kênh Bán Lẻ

 • Xác định hiệu quả của danh mục sản phẩm.
 • Đánh giá tính cạnh tranh của danh mục so với đối thủ.
 • Xác định mức độ đầu tư cho các hoạt động tại cửa hàng.
 • Cung cấp thông tin chi tiết để giải quyết các vấn đề cốt lõi và nắm bắt cơ hội.
 • Cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.
 • Tăng doanh số và lợi nhuận cho thương hiệu.
Nguồn: brandsvietnam.com