0945540303
Trang chủ » Tin tức » Ngành Quảng cáo: Cấu trúc và Chiến dịch

Ngành Quảng cáo: Cấu trúc và Chiến dịch

Cấu trúc của Ngành Quảng cáo

Ngành Quảng cáo hoạt động theo mô hình ba khối:

 • Client: Doanh nghiệp hoặc tổ chức yêu cầu dịch vụ quảng cáo.
 • Agency: Công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo cho khách hàng.
 • Suppliers: Các công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho agency, chẳng hạn như sản xuất phương tiện truyền thông và nghiên cứu thị trường.

Trong đó, agency đóng vai trò trung gian, điều phối truyền thông giữa khách hàng và nhà cung cấp.

Cách thức Làm việc của Agency Quảng cáo

Tương tác với Khách hàng

Account là người trực tiếp làm việc với khách hàng. Họ giúp khách hàng xác định mục tiêu quảng cáo và tạo ra Bản tóm tắt khách hàng (Client Brief) nêu rõ các mục tiêu, yêu cầu và ngân sách.

Tương tác Nội bộ

Sau khi nhận được Bản tóm tắt khách hàng, agency sẽ tiến hành sản xuất các sản phẩm quảng cáo. Quy trình này thường được chia thành hai nhánh:

 • Creatives: Chịu trách nhiệm về nội dung cảm tính, chẳng hạn như bản sao và hình ảnh.
 • Operation: Chịu trách nhiệm về các khía cạnh lý tính, chẳng hạn như quản lý ngân sách và thực hiện chiến dịch.

Chiến dịch Quảng cáo

Chiến dịch quảng cáo là một tập hợp các hoạt động quảng cáo có mục tiêu cụ thể và có tên riêng. Các chiến dịch được triển khai theo Quy trình 5M:

 • Mission: Xác định mục tiêu của chiến dịch.
 • Money: Phân bổ ngân sách.
 • Message: Phát triển thông điệp quảng cáo.
 • Media: Chọn các kênh truyền thông thích hợp.
 • Measurement: Đo lường hiệu quả của chiến dịch.

Vai trò của Chiến dịch Quảng cáo

Chiến dịch quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong ngành quảng cáo vì chúng:

 • Cung cấp một mục tiêu rõ ràng cho các hoạt động quảng cáo.
 • Đảm bảo sự thống nhất và xuyên suốt trong thông điệp quảng cáo.
 • Cho phép đo lường hiệu quả và thực hiện các điều chỉnh nếu cần.

Tạo ra một chiến dịch quảng cáo thành công là một thách thức, nhưng cũng là một phần thưởng lớn cho các chuyên gia trong ngành. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của ngành quảng cáo và tầm quan trọng của chiến dịch quảng cáo, bạn có thể tăng cơ hội thành công trong lĩnh vực này.

Nguồn: brandsvietnam.com