0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chiến lược & Định vị » Nhượng quyền thương mại: Ưu điểm và hạn chế so với kinh doanh truyền thống

Nhượng quyền thương mại: Ưu điểm và hạn chế so với kinh doanh truyền thống

 Nhượng quyền thương mại: Ưu điểm và hạn chế so với kinh doanh truyền thống

Mô hình kinh doanh và hoạt động

NQTM có mô hình kinh doanh được xây dựng sẵn và đã được kiểm nghiệm thành công, giúp người nhận quyền dễ dàng bắt đầu kinh doanh. Ngược lại, KDTT cần thời gian thử nghiệm và đánh giá để phát triển mô hình kinh doanh riêng. NQTM cung cấp các hệ thống và quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) chi tiết, trong khi KDTT phải tự thiết kế và thực hiện các hệ thống và quy trình này.

Tài liệu tiếp thị và kế hoạch truyền thông

NQTM cung cấp cho người nhận quyền các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm thiết kế sẵn đã được thử nghiệm và thành công. Bên nhượng quyền chịu trách nhiệm cho các hoạt động tiếp thị và phát triển thương hiệu, giúp người nhận quyền tiết kiệm thời gian và chi phí. Trong khi đó, KDTT phải tự lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tiếp thị.

Rủi ro kinh doanh

NQTM giúp giảm thiểu rủi ro do mô hình kinh doanh đã được thử nghiệm và triển khai rộng rãi. Người nhận quyền có thể đánh giá rủi ro thông qua việc kết nối với các nhóm nhượng quyền hiện hữu. Ngược lại, KDTT khó đánh giá rủi ro cho đến khi triển khai thực tế.

Tính khả dụng của tài chính

Các tổ chức cho vay thường tin tưởng hơn khi tài trợ cho doanh nghiệp NQTM so với KDTT. Mô hình kinh doanh NQTM đã được chứng minh và thử nghiệm, tăng niềm tin của các tổ chức cho vay.

Cơ sở khách hàng

NQTM cho phép người nhận quyền tiếp cận cơ sở khách hàng sẵn có của thương hiệu. Ngoài ra, bên nhượng quyền cũng cung cấp hỗ trợ để xây dựng cơ sở khách hàng nhanh hơn. Trong khi đó, KDTT phải mất thời gian và công sức để xây dựng cơ sở khách hàng từ đầu.

Hướng dẫn tiêu chuẩn hóa

Bên nhượng quyền cung cấp hướng dẫn tiêu chuẩn hóa cho các khía cạnh quản lý và vận hành hiệu quả. KDTT phải tìm kiếm các nguồn trả phí như công ty tư vấn để có được hướng dẫn tương tự.

Đổi mới sản phẩm và dịch vụ

Bên nhượng quyền đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ mới, giúp giảm thời gian và chi phí của người nhận quyền. KDTT phải tự đầu tư vào các hoạt động này.

Hạn chế của NQTM

 Nhượng quyền thương mại: Ưu điểm và hạn chế so với kinh doanh truyền thống

Mặc dù có nhiều ưu điểm, NQTM cũng có một số hạn chế:

Khả năng kiểm soát hạn chế

Người nhận quyền phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận nhượng quyền, hạn chế khả năng kiểm soát của họ đối với doanh nghiệp.

Tính linh hoạt thấp

Người nhận quyền không thể tùy ý sửa đổi mô hình kinh doanh hoặc giới thiệu sản phẩm mới mà không được bên nhượng quyền cho phép. KDTT cung cấp sự linh hoạt hơn cho chủ doanh nghiệp.

Chi phí đầu tư cao

NQTM liên quan đến phí nhượng quyền trả trước và phí bản quyền, tăng khoản đầu tư ban đầu của doanh nghiệp so với KDTT.

Nguồn: Sưu tầm