0945540303
Trang chủ » Tin tức » Phong cách lãnh đạo dựa trên “cái tâm”: Một góc nhìn từ anh Trần Trọng Lê Hiếu

Phong cách lãnh đạo dựa trên “cái tâm”: Một góc nhìn từ anh Trần Trọng Lê Hiếu

Phong cách lãnh đạo dựa trên “cái tâm”

Anh Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một phong cách lãnh đạo dựa trên “cái tâm”, tức là làm mọi việc xuất phát từ sự chân thành và lòng trắc ẩn. Một nhà lãnh đạo có “cái tâm” sẽ truyền được cảm hứng và tạo động lực cho nhân viên, giúp họ hiểu được mục tiêu và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Bộ giá trị cốt lõi

Để xây dựng một đội ngũ gắn kết và hiệu quả, anh Hiếu đã chia sẻ bộ giá trị cốt lõi của mình với nhân viên, bao gồm:

 • Tâm: Chân thành, trung thực và đáng tin cậy
 • Tín: Giữ vững uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp
 • Trí: Không ngừng học hỏi, phát triển và đổi mới
 • Tài: Khiêm nhường, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và hỗ trợ người khác
 • Tầm: Xây dựng một tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng cho doanh nghiệp

Ứng dụng trong doanh nghiệp

Anh Hiếu áp dụng bộ giá trị này vào chuỗi salon Lê Hiếu bằng cách:

 • Truyền đạt các giá trị cốt lõi cho các cửa hàng trưởng, những người đóng vai trò truyền đạt lại cho nhân viên
 • Tập trung vào việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ
 • Tạo cơ hội cho nhân viên phát triển kỹ năng và kiến thức
 • Khen thưởng và ghi nhận những nhân viên thể hiện các giá trị cốt lõi

Trao quyền

Anh Hiếu tin rằng một nhà lãnh đạo hiệu quả là người biết trao quyền cho nhân viên. Ông so sánh nghệ thuật trao quyền với phương pháp của Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, người tin tưởng tuyệt đối vào những người tài năng và trao cho họ cơ hội lãnh đạo. Anh Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao nhiệm vụ rõ ràng, hỗ trợ nhân viên trong thời gian khó khăn và tạo cơ hội cho họ phát huy hết tiềm năng.

Bài học lãnh đạo

Từ kinh nghiệm của mình, anh Hiếu đã đúc kết một số bài học lãnh đạo quan trọng, bao gồm:

 • Luôn chân thành và làm gương cho nhân viên
 • Chia sẻ rõ ràng sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp
 • Tạo ra một môi trường làm việc an toàn và thoải mái
 • Hỗ trợ và động viên nhân viên
 • Trao quyền và tạo cơ hội cho nhân viên phát triển

Kết luận

Phong cách lãnh đạo dựa trên “cái tâm” của anh Trần Trọng Lê Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chân thành, lòng trắc ẩn và bộ giá trị cốt lõi. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc này vào doanh nghiệp của mình, anh Hiếu đã xây dựng được một đội ngũ gắn kết, hiệu quả và cùng nhau hướng tới sứ mệnh chung.

Nguồn: brandsvietnam.com