0945540303
Trang chủ » Tin tức » Quá trình lựa chọn thương hiệu: Vai trò của tư duy nhanh và chậm

Quá trình lựa chọn thương hiệu: Vai trò của tư duy nhanh và chậm

 Quá trình lựa chọn thương hiệu: Vai trò của tư duy nhanh và chậm

Hai hệ thống tư duy

Hai hệ thống tư duy là bản năng (trực giác) và cân nhắc lý tính (có chủ đích). Hệ thống tư duy bản năng phản ứng nhanh chóng, trong khi hệ thống tư duy cân nhắc lý tính chậm hơn và tốn nhiều công sức hơn. Chúng ta sử dụng hệ thống tư duy bản năng để đưa ra quyết định trong các tình huống quen thuộc, còn hệ thống tư duy cân nhắc lý tính được sử dụng trong các tình huống mới lạ.

Sự liên kết giữa hai hệ thống tư duy

 Quá trình lựa chọn thương hiệu: Vai trò của tư duy nhanh và chậm

Cả hai hệ thống tư duy đều tham gia vào quá trình ra quyết định, nhưng mức độ ảnh hưởng của chúng phụ thuộc vào cường độ của phản ứng bản năng. Khi phản ứng bản năng mạnh mẽ, hệ thống tư duy lý tính thường xuôi theo hoặc chỉ cân nhắc thêm dựa trên các quyết định ban đầu đó. Ngược lại, khi phản ứng bản năng yếu, hệ thống tư duy lý tính giành quyền kiểm soát, nhưng chỉ làm việc ở mức cần thiết để đưa ra quyết định.

Xây dựng đường tắt trực giác thông qua trải nghiệm thương hiệu

 Quá trình lựa chọn thương hiệu: Vai trò của tư duy nhanh và chậm

Hệ thống tư duy bản năng dựa trên các đường tắt trực giác được bồi đắp thông qua kinh nghiệm và kiến thức. Trải nghiệm thương hiệu có thể củng cố hoặc thay đổi ấn tượng về thương hiệu, ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng trong tương lai. Trải nghiệm tích cực củng cố kỳ vọng, trong khi trải nghiệm tiêu cực có thể làm suy yếu ấn tượng về thương hiệu.

Trải nghiệm tiêu dùng củng cố hoặc phản bội sự mong đợi

Trải nghiệm tiêu dùng tạo nên trải nghiệm trực tiếp về thương hiệu và điều chỉnh ấn tượng của khách hàng. Trải nghiệm tích cực củng cố kỳ vọng, trong khi trải nghiệm tiêu cực có thể thay đổi ấn tượng. Những thăng hoa hoặc chán ghét trong trải nghiệm sẽ ảnh hưởng đến mức độ trung thành với thương hiệu.

Những ấn tượng đầu khó phai trong các quyết định tương lai

Ấn tượng đầu tiên về một thương hiệu có ảnh hưởng lâu dài đến các quyết định mua hàng trong tương lai. Bằng cách tạo ra ấn tượng tích cực và đáng nhớ, các hoạt động marketing có thể “thả một điểm neo” trong tâm trí khách hàng, định hướng các quyết định mua hàng của họ. Hoạt động xây dựng thương hiệu hiệu quả có thể thao túng các quyết định mà khách hàng tưởng rằng họ tự đưa ra.

Kết luận

Mô hình quá trình lựa chọn thương hiệu dựa trên hai hệ thống tư duy của con người cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách khách hàng đưa ra quyết định mua hàng. Trải nghiệm thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố hoặc thay đổi ấn tượng về thương hiệu, ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng trong tương lai. Các hoạt động marketing hiệu quả có thể tận dụng sức mạnh của cả hai hệ thống tư duy để tạo ra ấn tượng lâu dài và định hướng các quyết định mua hàng của khách hàng.

Nguồn: brandsvietnam.com