0945540303
Trang chủ » Tin tức » Quản lý chuỗi cung ứng: Từ khái niệm đến giải quyết đứt gãy

Quản lý chuỗi cung ứng: Từ khái niệm đến giải quyết đứt gãy

 Quản lý chuỗi cung ứng: Từ khái niệm đến giải quyết đứt gãy

Quản lý chuỗi cung ứng: Không chỉ là logistics

Quản lý chuỗi cung ứng là một phạm vi rộng hơn nhiều so với chỉ logistics. Nó bao gồm toàn bộ quy trình từ hoạch định nhu cầu, thu mua nguyên vật liệu, sản xuất đến vận chuyển và phân phối sản phẩm. Đây là một mạng lưới liên kết các chuỗi cung ứng của các nhà cung cấp, doanh nghiệp sản xuất và kênh phân phối.

Tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng

 Quản lý chuỗi cung ứng: Từ khái niệm đến giải quyết đứt gãy

Quản lý chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh thu, hợp tác giữa các phòng ban và gia tăng dòng tiền thông qua việc tối ưu hóa kiểm soát hàng tồn kho và sử dụng tài sản.

Cấu trúc của phòng quản lý chuỗi cung ứng

 Quản lý chuỗi cung ứng: Từ khái niệm đến giải quyết đứt gãy

Phòng quản lý chuỗi cung ứng thường bao gồm các bộ phận sau:

 • Kế hoạch: Lên kế hoạch nhu cầu bán hàng, nhu cầu nguyên vật liệu và sản xuất
 • Nguồn: Thu mua nguyên vật liệu, quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp
 • Sản xuất: Quản lý quá trình sản xuất
 • Phân phối: Sắp xếp, đáp ứng đơn hàng và phương tiện vận chuyển
 • Đổi trả: Quản lý hoạt động đổi trả
 • Nguồn lực: Đánh giá hiệu quả và quản lý rủi ro

Sự khác biệt giữa quản lý chuỗi cung ứng cho hàng tiêu dùng và hàng hóa

 Quản lý chuỗi cung ứng: Từ khái niệm đến giải quyết đứt gãy

Ngành hàng hóa có đặc điểm giao dịch lớn, số lượng SKU ít và phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ. Do đó, chiến lược quản lý tập trung vào tối ưu hóa chi phí thông qua mua nguyên vật liệu số lượng lớn.

Ngành hàng tiêu dùng có đặc điểm SKU đa dạng, dẫn đến chiến lược tối ưu hóa thời gian đáp ứng đơn hàng. Các doanh nghiệp cần đảm bảo luôn có hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu biến động của thị trường.

Xử lý đứt gãy chuỗi cung ứng

Đứt gãy chuỗi cung ứng có thể xảy ra do các yếu tố bên trong (dự báo nhu cầu không chính xác, sự cố máy móc) hoặc bên ngoài (thời tiết, bất ổn kinh tế).

Để xử lý đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần tuân theo các bước sau:

 • Xác định rủi ro
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng
 • Xây dựng kế hoạch xử lý rủi ro
 • Theo dõi quá trình xử lý và điều chỉnh nếu cần

Kỹ năng cần thiết cho người quản lý chuỗi cung ứng

Ngoài kiến thức nền tảng, người quản lý chuỗi cung ứng cần trau dồi các kỹ năng sau:

 • Đọc, hiểu và phân tích các chỉ số về chi phí vận hành và thời gian hoàn thành đơn hàng
 • Kiến thức về kế toán quản trị
 • Hiểu biết về các xu hướng Marketing
 • Học hỏi từ các công việc thực tế thông qua quan sát và phân tích
Nguồn: Sưu tầm