0945540303
Trang chủ » Tin tức » Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thống

Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thống

 Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thống

:**
Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số

Theo Zenith, quảng cáo kỹ thuật số sẽ chiếm 52% tổng  Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thốngngân sách quảng cáo vào năm 2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự phát triển mạnh mẽ của quảng cáo hiển thị trên internet thông qua mạng xã hội và video trực tuyến. Quảng cáo hiển thị trên internet và quảng cáo tìm kiếm dự kiến sẽ đóng góp 89 tỷ USD vào mức tăng thêm của ngân sách quảng cáo từ năm 2018 đến 2021.

Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thống

Ngược lại với sự trỗi dậy của quảng cáo kỹ thuật số, các phương tiện quảng cáo truyền thống đang phải đối mặt với sự suy giảm. Ngân sách dành cho truyền thông in ấn dự kiến sẽ giảm 13 tỷ USD, trong khi ngân sách dành cho truyền hình dự kiến sẽ Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thống Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thốnggiảm 4 tỷ USD từ năm 2018 đến 2021. Tuy nhiên, quảng cáo ngoài trời vẫn được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất tron Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thốngg số các phương tiện quảng cáo truy Sự Trỗi Dậy Của Quảng Cáo Kỹ Thuật Số Và Sự Suy Giảm Của Các Phương Tiện Quảng Cáo Truyền Thốngền thống.

Tốc Độ Tăng Trưởng Toàn Cầu

Chi tiêu quảng cáo toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4,6% trong năm 2019. Các nước phát triển nhanh tại châu Á sẽ có mức tăng trưởng chậm hơn (4,7%), trong khi các nước còn lại sẽ tăng trưởng ở mức 3,8%. Khu vực có mức tăng trưởng đáng kể nhất là Đông Âu và Trung Á (7%).

Mỹ Và Trung Quốc Đóng Góp Lớn Nhất

Mỹ và Trung Quốc sẽ là những thị trường đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng chi tiêu quảng cáo toàn cầu. Zenith dự báo Mỹ sẽ đóng góp 13 tỷ USD, trong khi Trung Quốc đóng góp 4 tỷ USD.

Tương Lai Của Quảng Cáo

Sự thống trị của quảng cáo kỹ thuật số dự kiến sẽ tiếp tục trong những năm tới. Các nhà quảng cáo sẽ ngày càng chuyển ngân sách sang các nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận đối tượng mục tiêu của họ một cách hiệu quả hơn. Các phương tiện truyền thống sẽ phải thích ứng với thực tế mới này bằng cách chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh kỹ thuật số và tập trung vào các đối tượng thích hợp hơn.

Nguồn: brandsvietnam.com