0945540303
Trang chủ » Tin tức » SuperShip: Tiên phong trong mô hình nhượng quyền bưu cục tại Việt Nam

SuperShip: Tiên phong trong mô hình nhượng quyền bưu cục tại Việt Nam

 SuperShip: Tiên phong trong mô hình nhượng quyền bưu cục tại Việt Nam

SuperShip: Đơn vị tiên phong trong thị trường bưu cục Việt Nam

Thành lập năm 2015, SuperShip là một trong 10 đơn vị giao nhận, thu hộ uy tín tại Việt Nam với mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành. Sở hữ SuperShip: Tiên phong trong mô hình nhượng quyền bưu cục tại Việt Namu hệ thống quản lý mạnh mẽ và tận dụng tiềm năng của thị trường thương mại điện tử, SuperShip hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị giao nhận thu hộ hàng đầu quốc gia.

Mô hình nhượng quyền: Giải pháp đột phá cho thị trường bưu cục

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp lớn và sự xuất hiện của đội ngũ giao nhận riêng từ các sàn thương mại điện tử, SuperShip đã lựa chọn mô hình nhượng quyền để mở rộng mạng lưới và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Mô hình này giúp các nhà đầu tư tham gia vào thị trường bưu cục với chi phí đầu tư thấp hơn so với tự vận hành.

Lý do thành công của mô hình nhượng quyền SuperShip

Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử: Thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn đến nhu cầu lớn về dịch vụ giao nhận.

Tỷ lệ thanh toán tiền mặt cao: Năm 2019, tỷ lệ thanh toán tiền mặt ở Việt Nam lên tới hơn 86%, tạo ra cơ hội lớn cho các đơn vị giao nhận thu hộ.

Mô hình nhượng quyền hiệu quả: SuperShip cung cấp giải pháp công nghệ xuyên suốt, đảm bảo minh bạch trong vận hành và chất lượng dịch vụ cho các đối tác nhượng quyền.

Các đặc điểm của mô hình nhượng quyền SuperShip

Hình thức nhượng quyền bán phần: SuperShip trực tiếp khai thác thị trường trung tâm, trong khi các đối tác nhượng quyền tập trung vào khai thác thị trường ở các tỉnh, huyện.

Chi phí nhượng quyền cạnh tranh: Chi phí nhượng quyền ban đầu của SuperShip chỉ bằng 1/10 đến 1/3 so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Yêu cầu đối với đối tác nhượng quyền: SuperShip lựa chọn đối tác dựa trên các tiêu chí: nguồn vốn phù hợp, năng lực quản lý kinh doanh và cam kết toàn thời gian cho dự án.

Lợi ích của đối tác nhượng quyền SuperShip

Đầu tư vào thị trường tiềm năng: Mô hình nhượng quyền giúp các nhà đầu tư tham g SuperShip: Tiên phong trong mô hình nhượng quyền bưu cục tại Việt Namia vào thị trường thương mại điện tử đang có tốc độ tăng trưởng cao.

Độc quyền khai thác thị trường: Các đối tác nhượng quyền được độc quyền khai thác thị trường giao nhận tại khu vực đăng ký nhượng quyền.

Hỗ trợ liên tục từ SuperShip: SuperShip cung cấp các chương trình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vận hành và tạo điều kiện chuyển nhượng hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng.

Công nghệ trong mô hình nhượng quyền SuperShip

Công nghệ đóng vai trò then chốt trong mô hình nhượng quyền SuperShip, giúp các đối tác nhượng quyền quản lý vận hành hiệu quả và khách hàng có thể dễ dàng theo dõi đơn hàng.

Chiến lược phát triển của SuperShip trong năm 2021

Tập trung vào chất lượng dịch vụ: SuperShip sẽ tiếp tục cải tiến vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Dự án “Điểm nhận hàng”: SuperShip triển khai dự án “Điểm nhận hàng” để mở rộng mạng lưới giao nhận, giúp giảm thời gian giao hàng cho toàn hệ thống.

Nguồn: brandsvietnam.com