0945540303
Trang chủ » Tin tức » The Body Shop: Tiền phong trong kinh doanh bền vững

The Body Shop: Tiền phong trong kinh doanh bền vững

 The Body Shop: Tiền phong trong kinh doanh bền vững

Sứ mệnh xanh của The Body Shop

The Body Shop đã tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bền vững từ những ngày đầu thành lập. Sứ mệnh của thương hiệu là “Tận dụng hoạt động kinh doanh để góp phần tạo nên những thay đổi cho môi trường và xã hội”. Các giá trị về mặt xã hội và môi trường là động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Tháp CSR của The Body Shop

 The Body Shop: Tiền phong trong kinh doanh bền vững

Hệ thống CSR của The Body Shop dựa trên mô hình Tháp CSR của Archie Carroll, bao gồm bốn cấp độ trách nhiệm:

Trách nhiệm kinh tế

 • Đảm bảo thu nhập cho nhân viên
 • Đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp

Trách nhiệm pháp lý

 • Tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe

Trách nhiệm đạo đức

 • Thực hiện các hoạt động, tiêu chuẩn và thực hành được xã hội mong đợi

Trách nhiệm từ thiện

 • Tặng quà, tài trợ chi phí hoặc sản phẩm dịch vụ

Các sáng kiến bền vững

 The Body Shop: Tiền phong trong kinh doanh bền vững

The Body Shop đã triển khai nhiều sáng kiến bền vững để giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội.

Chống thử nghiệm trên động vật

The Body Shop đã đấu tranh không ngừng để chấm dứt thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật. Thương hiệu đã thu thập 8 triệu chữ ký trong chiến dịch Forever Against Animal Testing và trình lên Liên hợp quốc để xem xét lệnh cấm.

Bao bì bền vững

The Body Shop đang chuyển sang sử dụng bao bì có thể tái chế 100%, thu gom bao bì rỗng để tái chế và giảm sử dụng nhựa gốc dầu. Thương hiệu cũng đã triển khai các trạm nạp sản phẩm để giảm tần suất sử dụng bao bì nhựa.

Thương mại Cộng đồng

Các chương trình Thương mại Cộng đồng của The Body Shop giúp các nhà cung cấp tiếp cận thị trường và đầu tư vào các dự án xã hội, môi trường. Các chương trình này cũng giúp thương hiệu mở rộng nguồn nguyên liệu tự nhiên của mình một cách bền vững và công bằng.

Cam kết Enrich Not Exploit

 The Body Shop: Tiền phong trong kinh doanh bền vững

Năm 2016, The Body Shop đã công bố cam kết Enrich Not Exploit, gồm 14 mục tiêu về Làm giàu con người, Làm giàu sản phẩm và Làm giàu hành tinh. Những mục tiêu này bao gồm:

Làm giàu con người

 • Tôn vinh sự đa dạng và từ chối một khuôn mẫu duy nhất về cái đẹp
 • Đảm bảo sự công bằng trong môi trường lao động
 • Đấu tranh cho quyền con người

Làm giàu sản phẩm

 • Nuôi dưỡng và nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm
 • Không đưa ra những lời hứa suông về tính hiệu quả
 • Tuyệt đối không tiến hành thử nghiệm trên động vật

Làm giàu hành tinh

 • Làm phong phú đa dạng sinh học nơi thương hiệu phát triển nguyên liệu
 • Hỗ trợ các khu vực tự nhiên đang bị đe doạ
 • Tái tạo rừng mưa nhiệt đới

Tiến bộ và kế hoạch tương lai

 The Body Shop: Tiền phong trong kinh doanh bền vững

The Body Shop đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc hoàn thành các mục tiêu CSR của mình. Thương hiệu đã vượt chỉ tiêu chiến dịch Forever Against Animal Testing, bảo tồn hàng triệu mét vuông môi trường sống của các loài động vật bị đe dọa và giảm thải khí CO2.

Sau năm 2018, The Body Shop đã bắt đầu xây dựng các nền tảng cho kế hoạch triển khai CSR mới – True Triple Bottom Line. Kế hoạch này tập trung vào ba chủ thể cốt lõi: con người, hành tinh và lợi nhuận. The Body Shop cũng đang tái định nghĩa mục đích của thương hiệu và hướng tới chứng nhận B Corps.

Kết luận

The Body Shop đã chứng minh rằng kinh doanh bền vững và có trách nhiệm xã hội có thể song hành với lợi nhuận kinh doanh. Hệ thống CSR toàn diện của thương hiệu đã thiết lập một tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp mỹ phẩm và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác theo đuổi các hoạt động kinh doanh có ý thức. Sự cam kết của The Body Shop đối với tính bền vững, công bằng xã hội và lợi nhuận kinh doanh sẽ tiếp tục định hình tương lai của thương hiệu và ngành công nghiệp mỹ phẩm nói chung.

Nguồn: brandsvietnam.com