0945540303
Trang chủ » Tin tức » Thời trang bền vững: Định nghĩa, tầm quan trọng và cách tái định nghĩa

Thời trang bền vững: Định nghĩa, tầm quan trọng và cách tái định nghĩa

 Thời trang bền vững: Định nghĩa, tầm quan trọng và cách tái định nghĩa

Định nghĩa thời trang bền vững

Theo nghiên cứu của Henninger et al. (2016) và Fletcher (2013), thời trang bền vững bao gồm:

 • Sử dụng nguyên vật liệu hữu cơ, thân thiện với môi trường
 • Điều kiện làm việc công bằng
 • Mô hình kinh doanh bền vững, có thể truy xuất nguồn gốc

Tầm quan trọng của thời trang bền vững

 • Thế hệ Gen Z đang trở thành thế hệ tiêu dùng thời trang chính, bao gồm cả thời trang xa xỉ, và họ quan tâm đến các thương hiệu có cam kết về vấn đề xã hội.
 • Các doanh nghiệp thời trang cần thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về thời trang bền vững để duy trì sức cạnh tranh.

Tái định nghĩa thời trang bền vững cho năm Thời trang bền vững: Định nghĩa, tầm quan trọng và cách tái định nghĩa 2021

Đánh giá lại tiềm năng của nguyên vật liệu thừa:

 • Tận dụng nguyên vật liệu thừa để giảm lãng phí và chi phí sản xuất.
 • Hợp tác với các thương hiệu khác để tái sử dụng Thời trang bền vững: Định nghĩa, tầm quan trọng và cách tái định nghĩa hàng tồn kho.

Thiết kế cho tất cả mọi người:

 • Làm cho thời trang bền vững có giá cả phải chăng hơn để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.
 • Đặt câu hỏi về tính bền vững đối với những đối tượng có thu nhập thấp.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng:

 • Quan tâm đến khách hàng ngay cả sau khi họ mua hàng.
 • Chịu trách nhiệm về “hậu sử dụng” sản phẩm.

Đa dạng hóa các mô hình kinh doanh:

 • Khám phá các mô hình không lợi nhuận, dựa vào việc thuê, bán lại hoặc hoán đổi sản phẩm.
 • Tìm ra những cách tăng trưởng lành mạnh mà không cần tăng sản lượng.

Thời trang bền vững tại Việt Nam

 • Các doanh nghiệp thời trang Việt Nam có nhận thức tương tự về thời trang bền vững.
 • Họ sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường và giảm thiểu tác hại đến môi trường.
 • Các yếu tố như khả năng tài chính, tỷ suất lợi nhuận và sự sẵn sàng ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Kết luận

Thời trang bền vững không còn là một khái niệm mới, nhưng nó cần được tái định nghĩa để đáp ứng nhu cầu của thế giới ngày nay. Bằng cách đánh giá lại tiềm năng của nguyên vật liệu thừa, thiết kế cho tất cả mọi người, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và đa dạng hóa các mô hình kinh doanh, các doanh nghiệp thời trang có thể tạo ra một ngành công nghiệp bền vững hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Nguồn: Sưu tầm