0945540303
Trang chủ » Tin tức » Thuật toán của TikTok: Hiểu rõ để tăng trưởng hiệu quả

Thuật toán của TikTok: Hiểu rõ để tăng trưởng hiệu quả

 Thuật toán của TikTok: Hiểu rõ để tăng trưởng hiệu quả

Cách TikTok phân tích nội dung video

Để đánh giá nội dung video, TikTok sử dụng ba nhóm tiêu chí:

 • Meta data: Mô tả video, hashtag, địa điểm, nhãn dán trong video.
 • Âm thanh: Tiếng nói, nhạc nền, hiệu ứng âm thanh.
 • Video: Con người, động vật, đồ vật, cảnh quan.

TikTok sử dụng AI để phân tích các yếu tố này, tạo ra một hồ sơ chi tiết về nội dung video.

Cách TikTok phân tích hành vi người dùng

 Thuật toán của TikTok: Hiểu rõ để tăng trưởng hiệu quả

Thuật toán hành vi của TikTok xác định sở thích của người dùng bằng cách theo dõi:

 • Thời gian xem video
 • Lượt xem lại
 • Thích, chia sẻ, bình luận

Thông tin này được sử dụng để đề xuất các video phù hợp với từng người dùng trong mục “Dành cho bạn”.

Cách TikTok phân phối video đến các đối tượng người dùng phù hợp

 Thuật toán của TikTok: Hiểu rõ để tăng trưởng hiệu quả

TikTok sử dụng hệ thống tự động dựa trên AI để phân phối video đến các đối tượng mục tiêu.

 • Kiểm duyệt ban đầu: Video được xem xét trong vòng 30 phút đến 1 giờ để đảm bảo tuân thủ chính sách.
 • Phân tích video: Hệ thống AI đánh giá video và xác định các đối tượng phù hợp để phân phối.
 • Chấm điểm hiệu quả: Video được theo dõi về hiệu suất tương tác và có thể bị dừng phân phối nếu hiệu suất giảm.

Ý nghĩa đối với các nhà tiếp thị

Hiểu các thuật toán của TikTok rất quan trọng đối với các nhà tiếp thị để:

 • Tạo nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu
 • Tối ưu hóa video để tăng phạm vi tiếp cận
 • Phân phối video hiệu quả đến các đối tượng thích hợp

Bằng cách tận dụng các thuật toán này, các nhà tiếp thị có thể tăng cường chiến dịch TikTok của mình, tiếp cận nhiều đối tượng hơn và thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả.

Nguồn: brandsvietnam.com