0945540303
Trang chủ » Tin tức » Tiếp cận Khách hàng Hiệu quả với Mô hình Marketing Dựa trên Dữ liệu (Data-driven Marketing)

Tiếp cận Khách hàng Hiệu quả với Mô hình Marketing Dựa trên Dữ liệu (Data-driven Marketing)

 Tiếp cận Khách hàng Hiệu quả với Mô hình Marketing Dựa trên Dữ liệu (Data-driven Marketing)

 1. Mô hình Marketing Dựa trên Dữ liệu

Mô hình Data-driven Marketing là một chiến lược tiếp thị được thực hiện theo thời gian thực, có khả năng cá nhân hóa và tự động hóa. Mô hình này tận dụng sức mạnh của dữ liệu để phân tích hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các chiến dịch tiếp cận hiệu quả hơn.

 1. Các Doanh nghiệp Phù hợp để Áp dụng Mô hình Data-driven Marketing

Các doanh nghiệp có sẵn dữ liệu khách hàng, nền tảng công nghệ và tư duy đúng đắn sẽ dễ dàng triển khai mô hình Data-driven Marketing. Ngược lại, các doanh nghiệp thiếu Tiếp cận Khách hàng Hiệu quả với Mô hình Marketing Dựa trên Dữ liệu (Data-driven Marketing) dữ liệu chuẩn hóa, công nghệ phân tích hoặc đầu tư không đủ vào cơ sở hạ tầng công nghệ cốt lõi sẽ gặp khó khăn hơn.

 1. Mô hình USPA: Thực hiện Data-driven Marketing

Mô hình USPA là một chiến lược gồm 4 bước để hiện thực hóa Data-driven Marketing:

3.1. Hợp nhất Dữ liệu (Unification)

Thu thập và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm CRM, dữ liệu sự kiện, thông tin nhân khẩu học và dữ liệu chiến dịch.

3.2. Phân khúc Dữ liệu (Segmentation)

Phân chia dữ liệu khách hàng thành các phân khúc mục tiêu dựa trên hành vi, hành động và các thuộc tính khác.

3.3. Cá nhân hóa (Personalization)

Tùy chỉnh thông điệp, sản phẩm và dịch vụ để phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

3.4. Kích hoạt (Activation)

Thu hút sự chú ý của khách hàng, tạo ấn tượng tích cực và thúc đẩy hành động mua hàng.

 1. Giai đoạn Thực hiện Mô hình USPA

4.1. Chuyển đổi Số Mô hình Kinh doanh

 • Thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng
 • Tích hợp thông tin từ nhiều nguồn

4.2. Hợp nhất Dữ liệu Khách hàng

 • Hợp nhất dữ liệu vào nền tảng dữ liệu chung (CDP)
 • Phân khúc dữ liệu để xác định khách hàng tiềm năng

4.3. Phân chia Dữ liệu

 • Phân chia theo hành vi khách hàng
 • Phân c Tiếp cận Khách hàng Hiệu quả với Mô hình Marketing Dựa trên Dữ liệu (Data-driven Marketing)hia theo mô hình RFM (Gần đây, Tần suất, Tiền)

4.4. Cá nhân hóa

 • Tùy chỉnh thông điệp cho từng phân khúc
 • Cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ

4.5. Kích hoạt

 • Thu hút sự chú ý của khách hàng
 • Thúc đẩy hành động mua hàng

 • Kết luận

Mô hình Marketing Dựa trên Dữ liệu (Data-driven Marketing) là một chiến lược mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, cá nhân hóa hành trình trải nghiệm và mang lại kết quả kinh doanh vượt trội. Mô hình USPA cung cấp một khuôn khổ chi tiết để hiện thực hóa mô hình này, giúp doanh nghiệp tận dụng sức mạnh của dữ liệu để tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị của mình.

Nguồn: brandsvietnam.com