0945540303
Trang chủ » Tin tức » Vai trò quan trọng của ESG trong kinh doanh bền vững

Vai trò quan trọng của ESG trong kinh doanh bền vững

Sự gia tăng tầm quan trọng của ESG

Ngày nay, các nhà đầu tư và doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của ESG đối với sự phát triển bền vững. Các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, có thể tác động đến giá trị cổ phiếu của công ty. Các sự kiện gần đây như thảm họa tràn dầu của BP, vụ kiện của Apple về quyền lao động ở Trung Quốc và vụ kiện chống độc quyền của Amazon đã nhấn mạnh tác động to lớn của ESG đối với doanh nghiệp và xã hội.

Lợi ích bên ngoài của ESG

  • Xây dựng niềm tin thương hiệu: Các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn ESG thường được khách hàng và nhà đầu tư đánh giá cao hơn.
  • Tăng giá trị cổ phiếu và thu hút đầu tư: ESG có thể giúp tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
  • Thúc đẩy phát triển thương hiệu bền vững: Doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị bền vững cho cả cộng đồng và môi trường thông qua các chiến lược ESG.

Lợi ích bên trong của ESG

  • Tăng sức hấp dẫn cho nhân sự: Các doanh nghiệp thực hiện ESG tốt sẽ có lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân nhân sự giỏi.
  • Tạo ra giá trị tài sản nhân sự: Các công ty cam kết với ESG có xu hướng thu hút được những nhân viên tài năng và đam mê công việc, những người quan tâm đến việc làm việc cho một công ty có tầm nhìn lớn và có tác động tích cực đến cộng đồng và môi trường.

Các ví dụ về ESG trong thực tiễn

Tại Việt Nam, IDICO đã đạt được nhiều chứng nhận và giải thưởng về bền vững. Trên thế giới, các công ty lớn như Apple, Microsoft và Amazon đều có các chính sách và chiến lược ESG mạnh mẽ.

Thực hiện chiến lược ESG

Để thực sự hiểu và áp dụng ESG, các doanh nghiệp cần thay đổi suy nghĩ, chấp nhận sự thay đổi và tập trung vào giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh. Chỉ khi đó, các doanh nghiệp mới có thể nâng cao vị thế cạnh tranh của mình và đóng góp tích cực cho xã hội và môi trường.

Nguồn: brandsvietnam.com