0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xây dựng Kế hoạch Tiếp thị Số Hiệu quả cho Năm 2021: 5 Thách thức Cấp Quản lý Cần Giải Quyết

Xây dựng Kế hoạch Tiếp thị Số Hiệu quả cho Năm 2021: 5 Thách thức Cấp Quản lý Cần Giải Quyết

 Xây dựng Kế hoạch Tiếp thị Số Hiệu quả cho Năm 2021: 5 Thách thức Cấp Quản lý Cần Giải Quyết

Thách thức 1: Digital Market Share

Giải pháp:

 • Xác định các kênh chính để tập trung dựa trên đặc điểm ngành hàng.
 • Đánh giá vai trò của các e-Marketplace và nền tảng e-Shop.
 • Theo dõi các xu hướng tiêu dùng để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Thách thức 2: Customer Insights

 Xây dựng Kế hoạch Tiếp thị Số Hiệu quả cho Năm 2021: 5 Thách thức Cấp Quản lý Cần Giải Quyết

Giải pháp:

 • Sử dụng Google Analytics và các công cụ tương tự để theo dõi số lượng truy cập.
 • Thực hiện báo cáo Brand Tracking và Social Listening để đánh giá cảm xúc khách hàng.
 • Xác định các thuộc tính sản phẩm quan trọng để tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng.

Thách thức 3: Influencer

 Xây dựng Kế hoạch Tiếp thị Số Hiệu quả cho Năm 2021: 5 Thách thức Cấp Quản lý Cần Giải Quyết

Giải pháp:

 • Xác định các influencer phù hợp dựa trên mức độ tương tác, ảnh hưởng đến ngành và khách hàng mục tiêu.
 • Sử dụng các công cụ đo lường Influencer như Social Lift để đánh giá hiệu quả.
 • Xây dựng mối quan hệ dài hạn và hợp tác chặt chẽ với các influencer.

Thách thức 4: Media Optimization

 Xây dựng Kế hoạch Tiếp thị Số Hiệu quả cho Năm 2021: 5 Thách thức Cấp Quản lý Cần Giải Quyết

Giải pháp:

 • Tối ưu hóa các hoạt động Media in-house để tránh lãng phí nguồn lực.
 • Xây dựng bộ KPI đo lường hiệu quả Media theo phễu hành trình khách hàng.
 • Sử dụng các công cụ số hiện đại để đo lường hiệu quả chi tiết.

Thách thức 5: Marketing Technology

Giải pháp:

 • Đánh giá các công nghệ số hiện đại (Martech) của đối thủ cạnh tranh.
 • Xác định các công nghệ phù hợp để tăng tiện ích cho khách hàng, giảm khối lượng công việc và phân tích hành vi khách hàng.
 • Đầu tư vào các công nghệ Martech cần thiết để củng cố lợi thế cạnh tranh.

Kết luận:

Bằng cách giải quyết 5 thách thức chính này, các cấp quản lý có thể xây dựng một kế hoạch tiếp thị số hiệu quả cho năm 2021. Kế hoạch này sẽ giúp thu hút và giữ chân khách hàng, tối ưu hóa hoạt động quảng cáo và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, các cấp quản lý nên cân nhắc sử dụng gói “360 Digital Analytics Report” của YouNet Group.

Nguồn: Sưu tầm