0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác bền vững trong kinh doanh B2B

Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác bền vững trong kinh doanh B2B

 Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác bền vững trong kinh doanh B2B

Các loại khách hàng trong kinh doanh B2B

Hiểu rõ các loại khách hàng là điều cần thiết để Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác bền vững trong kinh doanh B2Bphát triển chiến lược tiếp cận hiệu quả. Hai mô hình phân nhóm khách hàng phổ biến là:

 • Mô hình Farming và Hunting: Farming tập trung vào việc nuôi dưỡng các khách hàng hiện có, trong khi Hunting tập trung vào việc thu hút khách hàng mới.
 • Phân khúc tài khoản: Phân loại khách hàng dựa trên sự phù hợp về định hướng phát triển và thế mạnh của nhà cung cấp.

Chiến lược tìm kiếm khách hàng mới

Xây dựng một cộng đồng có mối quan hệ chặt chẽ là rất quan trọng để tiếp cận khách hàng mới. Các chiến lược khác bao gồm:

 • Tập trung vào các vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng để xây dựng lòng tin.
 • Mở rộng phạm vi giải pháp theo thời gian, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.
 • Chia sẻ cách thức tư duy để hỗ trợ sự phát triển của khách hàng.

Giữ mối quan hệ đối tác lâu dài

 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ liên tục: Đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường và khách hàng.
 • Trở thành “đối tác đáng tin cậy”: Mang lại các giải pháp đáng tin cậy và hỗ trợ khi cần thiết.
 • Cung cấp giá trị vượt trội: Tính toán giá trị thông qua giá cả, tiết kiệm định lượng, giá trị gia tăng định lượng và giá trị cộng thêm.
 • Hiểu rõ nhu cầu ẩn của khách hàng: Giao tiếp hiệu quả để xác định và đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng.
 • Thích ứng với những thay đổi: Linh hoạt đối với những thay đổi về con người, thị trường và cách thức làm việc.
 • Tôn tr Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác bền vững trong kinh doanh B2Bọng sự khác biệt về văn hóa: Hiểu và thích ứng với các phong cách làm việc và giá trị khác nhau.

Những lý do dẫn đến chấm dứt quan hệ đối tác

 • Thay đổi mục tiêu và định hướng: Khi các mục tiêu trở nên khác biệt, mối quan hệ đối tác có thể trở nên khó khăn.
 • Thiếu giao tiếp và thấu hiểu: Gây ra giải pháp không phù hợp hoặc hiểu lầm.
 • Sự thay đổi về nhân sự hoặc thị trường: Có thể làm gián đoạn sự hợp tác./li>
 • Sự khác biệt về văn hóa: Có thể cản trở sự hợp tác hiệu quả.
 • Sự ngại thay đổi: Ngăn cản việc giải quyết vấn đề và cải thiện mối quan hệ.
Nguồn: brandsvietnam.com