0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xây dựng và Phát triển Agency: Những Quyết Định Chiến Lược và Vấn Đề Quản Lý

Xây dựng và Phát triển Agency: Những Quyết Định Chiến Lược và Vấn Đề Quản Lý

     Xây dựng và Phát triển Agency: Những Quyết Định Chiến Lược và Vấn Đề Quản Lý

Giảm chi phí hoạt động (OPEX) để tối đa hóa thu nhập ròng

 • Lựa chọn nhân sự trẻ, hợp đồng thời vụ hoặc làm việc tự do để thực hiện dự án khi agency mới ra đời.
 • Thuê hoặc chia sẻ thiết bị và không gian văn phòng thay vì mua hoặc thuê riêng.
 • Tránh đầu tư quá mức vào văn phòng và     Xây dựng và Phát triển Agency: Những Quyết Định Chiến Lược và Vấn Đề Quản Lý    thiết bị sang trọng trong giai đoạn đầu.

Tuyển dụng và giữ chân nhân tài

 • Có một đội ngũ bao gồm các chuyên gia kinh doanh, tài ch     Xây dựng và Phát triển Agency: Những Quyết Định Chiến Lược và Vấn Đề Quản Lý    ính và sáng tạo.
 • Tuyển dụng Creative Director theo các cách: đào tạo nhân viên trẻ, mời cộng sự hoặc đầu tư tuyển dụng.
 • Đầu tư vào hệ thống quản lý quy trình và hiệu suất để theo dõi hiệu suất và giữ chân nhân tài.

Đầu tư vào dịch vụ giá trị gia tăng

 • Cung cấp dịch vụ sáng tạo, hoạch định chiến lược và tư vấn để tăng giá trị hợp đồng.
 • Phát triển các chiến dịch lớn và tham gia các cuộc đấu thầu lớn để tạo lợi thế cạnh tranh.

&l     Xây dựng và Phát triển Agency: Những Quyết Định Chiến Lược và Vấn Đề Quản Lý    t;h3>Quyết định chiến lược để khởi đầu một agency

 • Xác định “người chủ chốt” trong các dịch vụ cốt lõi.
 • Xác định quy mô công việc và cấp độ đấu thầu mà agency sẽ tham gia.
 • Đầu tư vào hệ thống quản lý quy trình, hiệu suất và quản lý dự án.
 • Đọc sách và tài liệu để mở rộng kiến thức và học hỏi từ những người khác trong ngành.

Revenue Per Headcount (RPH)

 • RPH không phải là chỉ số chính xác để đánh giá hiệu quả của agency.
 • Cần xem xét các yếu tố khác như chi phí hoạt động, dịch vụ giá trị gia tăng và giai đoạn phát triển của agency.
 • Boutique agency tập trung vào dịch vụ sáng tạo có thể có RPH cao hơn, trong khi agency tập trung vào dịch vụ thực thi có thể có RPH thấp hơn.

Kết luận

Xây dựng và phát triển một agency thành công đòi hỏi sự cân bằng giữa việc tối ưu hóa chi phí, tuyển dụng và giữ chân nhân tài, cũng như đầu tư vào các dịch vụ giá trị gia tăng. Bằng cách theo dõi các chiến lược và lời khuyên được nêu trong bài viết này, các agency có thể đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng và thành công lâu dài.

Nguồn: brandsvietnam.com