0945540303
Trang chủ » Tin tức » Xây dựng và quản trị thương hiệu: Tài sản vô hình mang lại giá trị hữu hình

Xây dựng và quản trị thương hiệu: Tài sản vô hình mang lại giá trị hữu hình

 Xây dựng và quản trị thương hiệu: Tài sản vô hình mang lại giá trị hữu hình

Thương hiệu: Tài sản vô hình có giá trị hữu hình

Thương hiệu không chỉ là tên gọi hay logo, mà còn là tài sản vô hình Xây dựng và quản trị thương hiệu: Tài sản vô hình mang lại giá trị hữu hìnhcó thể quy đổi thành con số cụ thể. Theo nghiên cứu của Dbhalling, giá trị tài sản vô hình của Coca Cola chiếm tới 77,08% tổng vốn của công ty.

Giá trị thương hiệu: Đánh giá toàn diện

Brand Finance sử dụng hệ thống định giá độc quyền để xác định sức mạnh thương hiệu (BSI) thông qua các chỉ số như:

 • Sự vững chắc và phát triển của thương hiệu
 • So sánh với thương hiệu cạnh tranh
 • Sự đồng nhất thương hiệu
 • Mức độ thẩm thấu của thương hiệu trong nội bộ
 • Mức độ bảo vệ của thương hiệu

Gia tăng giá trị thương hiệu

Để gia tăng giá trị thương hiệu, doanh nghiệp cần tập trung vào 4 trụ cột chính:

 1. Chiến lược thương hiệu

 2. Xác định điểm mạnh, lợi thế bán hàng

 3. Định vị thương hiệu
 4. Hiểu rõ thương hiệu cạnh tranh

 5. Tính đồng nhất thương hiệu

 6. Áp dụng và quản trị thương hiệu thống nhất

 7. Đồng bộ từ chiến lược đến nhận diện và truyền thông
 8. Thiết lập hướng dẫn và quy chế sử dụng thương hiệu

 9. Truyền thông thương hiệu

 10. Lên kế hoạch truyền thông hiệu quả

 11. Đầu tư ngân sách hợp lý
 12. Đánh giá hiệu quả các hoạt động
 13. Xử lý tin tức tiêu cực về thương hiệu
 14. Tích cực đạt giải thưởng, c Xây dựng và quản trị thương hiệu: Tài sản vô hình mang lại giá trị hữu hìnhhứng nhận

 15. Thực thi thương hiệu

 16. Triển khai các chiến dịch thương hiệu hiệu quả

 17. Đánh giá cảm nhận của khách hàng về thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh

Bảng khảo sát đánh giá quản trị thương hiệu

Để đánh giá mức độ trưởng thành trong quản trị thương hiệu, doanh nghiệp có thể tham gia bảng khảo sát nhanh do Mibrand cung cấp. Bảng khảo sát bao gồm các câu hỏi xoay quanh 4 trụ cột chính nêu trên.

Kết luận

Thương hiệu là tài sản vô hình nhưng có giá trị hữu hình. Bằng cách quản trị thương hiệu hiệu quả, doanh nghiệp có thể gia tăng giá trị thương hiệu, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và đạt được thành công trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nguồn: brandsvietnam.com