0945540303
Trang chủ » Tin tức » 5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tử

5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tử

 5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tử

1. Cấu Trúc Trang Web Không Tinh Gọn

Một cấu trúc trang web cồng kềnh làm giảm trải nghiệm người dùng và phân tán sức mạnh SEO trên nhiều trang. Để khắc phục, hãy:

  • Giới hạn menu chính ở 5-7 mục
  • Sử dụng các từ khóa chính trong danh mục  5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tửcon
  • Loại bỏ các trang không quan trọng khỏi menu chính

2. Nhiều Lỗ 5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tửi 404

Các trang 404 xuất hiện do sản phẩm bị xóa, gắn thẻ UTM không ch 5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tửính xác ho 5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tửặc thay đổi danh mục. Để quản lý lỗi 404 hiệu quả, hãy:

  • Sử dụng Search Console để tìm trang 404
  • Chuyển hướng 301 đến các trang có nội dung liên quan
  • Tạo hướng điều hướng trên trang 404 để hỗ trợ người dùng

3. Thiếu Thẻ Meta

Nhiều trang danh mục và sản phẩm thường thiếu thẻ tiêu đề và mô tả meta. Để khắc phục, hãy 5 Sai Lầm SEO Phổ Biến Đối Với Các Trang Thương Mại Điện Tử:

  • Điền đầy đủ thẻ meta cho tất cả các trang
  • Sử dụng các từ khóa mục tiêu trong thẻ tiêu đề và mô tả meta

4. Nội Dung Trùng Lặp

Nguồn: brandsvietnam.com