0945540303
Trang chủ » Tin tức » Ảnh hưởng của COVID-19 đến doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam: Khảo sát của Adecco

Ảnh hưởng của COVID-19 đến doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam: Khảo sát của Adecco

Tác động tài chính và nhân sự của COVID-19

 • 93% công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19, với 43% bị ảnh hưởng nghiêm trọng (doanh thu giảm 21-40%).
 • Ngành Thực phẩm Đồ uống, Bất động sản và Sản xuất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
 • 30% công ty cắt giảm lực lượng lao động 1-20%, trong khi 16% cắt giảm 21-40%.

Lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất

 • Truyền thông: 46% cắt giảm 20% nhân viên, 38% cắt giảm 21-40%, 7,7% chấm dứt hợp đồng của hơn 60% nhân viên.
 • Chuỗi cung ứng hậu cần: 62% duy trì lực lượng lao động, 7,7% cắt giảm 21-40% nhân viên.
 • CNTT: 55% không sa thải nhân viên.
 • Tài chính Bảo hiểm: 54% không sa thải nhân viên.

Thời gian phục hồi và thách thức lãnh đạo

 • 31% doanh nghiệp dự kiến phục hồi trong 1-3 tháng, 29% trong 3-6 tháng, 8% phải mất hơn 1 năm.
 • Các nhà quản lý cần có tinh thần hợp tác, giải quyết vấn đề, thích ứng, đồng cảm và hỗ trợ.

Chuyển đổi kỹ thuật số và đào tạo nhân viên

 • 46% người tham gia khảo sát muốn được cập nhật liên tục về hiệu quả kinh doanh và kế hoạch tương lai.
 • 39% muốn nghiên cứu các giải pháp cụ thể cho các cuộc khủng hoảng tương lai.
 • Đầu tư CNTT và làm việc từ xa được coi là thiết yếu cho tương lai.
 • 70% nhà lãnh đạo nhân sự coi trọng các kỹ năng Giải quyết vấn đề và Tự giác ở ứng viên.
 • Các tập đoàn lớn đánh giá cao khả năng lãnh đạo thông qua chuyển đổi kỹ thuật số.
Nguồn: brandsvietnam.com