0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chi phí làm SEO cho doanh nghiệp

Chi phí làm SEO cho doanh nghiệp

 Chi phí làm SEO cho doanh nghiệp

Chi phí cơ sở hạ tầng

Khi tự triển khai:

 • Xây dựng/tối ưu website:
    Chi phí làm SEO cho doanh nghiệp

  • Chi phí hosting: 130.000VNĐ/tháng ~ 1.560.00 Chi phí làm SEO cho doanh nghiệp0VNĐ/năm
  • Chi phí tên miền: 770.000VNĐ/năm
  • Chi phí xây dựng website: 7.000.000VNĐ
 • Công cụ SEO:
  • Keywordtool.io: 1.830.000VNĐ/tháng
  • Serphrobot: 5.520.000VNĐ/năm
  • Ahref: 4.140.000VNĐ/tháng
  • Chi phí làm SEO cho doanh nghiệp

 • Website vệ tinh:
  • Chi phí tên miền: 7.000.000VNĐ
  • Chi phí hosting: 700.000VNĐ/năm
  • Chi phí thiết kế: Chi phí làm SEO cho doanh nghiệp 500.000VNĐ

Khi thuê agency:

 • Chi phí xây dựng/tối ưu website: Không áp dụng.
 • Công cụ SEO: Không áp dụng.
 • Website vệ t Chi phí làm SEO cho doanh nghiệpinh: Không áp dụng.

Chi phí nhân sự

Khi tự triển khai:

 • Leader SEO: 180.000.000VNĐ/năm
 • SEO Executive: 84.000.000VNĐ/năm
 • Content Executive: 84.000.000VNĐ/năm

Khi thuê agency:

 • Phí dịch vụ: 300.000.000-400.000.000VNĐ (dự án trung bình từ 6-9 tháng)

Chi phí rủi ro

Khi tự triển khai:

 • Không tuyển được nhân sự có năng lực
 • Nhân sự nghỉ giữa chừng
 • Website bị phạt do làm SEO không đúng cách

Khi thuê agency:

 • Rủi ro thấp hơn, vì agency chịu trách nhiệm về kết quả

Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí SEO

 • Độ khó của ngành
 • Mức độ cạnh tranh
 • Số lượng từ khóa cần lên top
 • Thời gian dự kiến

Khi nào nên tự triển khai SEO, khi nào nên thuê agency?

 • Tự triển khai SEO: Thích hợp cho các doanh nghiệp có nhiều sản phẩm cần SEO ngành rộng, mức độ cạnh tranh cao và thời gian dự án kéo dài.
 • Thuê agency: Thích hợp cho các doanh ngh Chi phí làm SEO cho doanh nghiệpiệp muốn giảm thiểu rủi ro, không có đủ nguồn lực hoặc cần tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi khác.
Nguồn: brandsvietnam.com