0945540303
Trang chủ » Tin tức » Sales & Trade Marketing » Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

 Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

Thấu hiểu thương hiệu và ngành hàng

 • Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của thương hiệu.
 • Hiểu chuỗi giá trị của thương hiệu đối với người tiêu dùng.
 • Nắm bắt kế hoạch marketing tích hợp của thương hiệu.
 • Xác định mục tiêu của thương hiệu.

Thấu hiểu người mua hàng (Shopper)

 Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

 • Xác định đặc điểm nhân khẩu học và hành vi mua sắm của nhóm người mua hàng mục tiêu.
 • Tìm hiểu động cơ thúc đẩy người mua hàng lựa chọn sản phẩm.
 • Hiểu hành vi người mua hàng tại các kênh phân phối khác nhau.

Kênh phân phối (Channel)

 Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

 • Xác định các kênh phân phối phù hợp với sản phẩm và đối tượng khách hàng mục tiêu.
 • Hiểu đặc điểm và hành vi người mua hàng tại mỗi kênh phân phối.
 • Lập kế hoạch hoạt động phù hợp với từng kênh phân phối.

Xây dựng chiến lược Trade Marketing

 Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

 • Tích hợp kiến thức về thương hiệu, người mua hàng và kênh phân phối.
 • Xác định mục tiêu chiến lược Trade Marketing.
 • Phát triển các hoạt động sáng tạo và hiệu quả để tác động đến người mua hàng tại điểm bán.
 • Đo lường và đánh giá hiệu quả của các hoạt động Trade Marketing.

Thách thức và cơ hội

 Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

 • Thách thức: Cạnh tranh gay gắt, thay đổi hành vi người tiêu dùng, sự phát triển của công nghệ.
 • Cơ hội: Tận dụng dữ liệu người mua hàng, cải thiện trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát triển sự nghiệp trong Trade Marketing

 Chiến lược Trade Marketing 3.0: Chiến thắng tại điểm bán

 • Bắt đầu với kiến thức cơ bản về công việc.
 • Xây dựng tư duy chiến lược và thấu hiểu thị trường.
 • Chuyên môn hóa trong các lĩnh vực cụ thể.
 • Đổi mới và sáng tạo để đạt được hiệu quả cao.

Kết luận

Trade Marketing 3.0 là thời đại của đổi mới, sáng tạo và sự thấu hiểu sâu sắc về thương hiệu, người mua hàng và kênh phân phối. Các nhà tiếp thị cần nắm vững những kỹ năng cần thiết để xây dựng và thực hiện các chiến lược Trade Marketing hiệu quả, thúc đẩy doanh số bán và nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Nguồn: Sưu tầm