0945540303
Trang chủ » Tin tức » Chuyển đổi trong Quảng cáo: Những Yếu tố Quyết định và Quan điểm Về Cam kết

Chuyển đổi trong Quảng cáo: Những Yếu tố Quyết định và Quan điểm Về Cam kết

 Chuyển đổi trong Quảng cáo: Những Yếu tố Quyết định và Quan điểm Về Cam kết

Hiểu về Chuyển đổi trong Quảng cáo

Chuyển đổi trong quảng cáo (CR) là tỷ lệ phần trăm người d Chuyển đổi trong Quảng cáo: Những Yếu tố Quyết định và Quan điểm Về Cam kếtùng thực hiện hành động mong muốn sau khi tiếp xúc với quảng cáo. Việc tính toán CR không chỉ dựa vào số lượng khách hàng tiềm năng mà còn phụ thuộc vào mục tiêu và nhiều yếu tố khác.

Mục tiêu Chuyển đổi Phù hợp với Phễu Nhu cầu

Để tạo ra chuyển đổi có ý nghĩa, các thương hiệu cần xác định hành vi của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của mình. Dựa trên phễu nhu cầu, các mục tiêu chuyển đổi có thể bao gồm:

 • Nhận biết: Thu hút sự chú ý của khách hàng chưa biết đến thương hiệu.
 • Quan tâm: Thuyết phục khách hàng đã biết về thương hiệu thể hiện sự quan tâm.
 • Mua hàng: Khuyến khích khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm/dịch vụ.
 • Tăng giá trị/Số lượng đơn hàng: Tăng giá trị hoặc số lượng đơn hàng từ khách hàng hiện tại.

Cam kết Không Chỉ Là Ra Đơn

Trong nhiều trường hợp, cam kết không phải là ra đơn hàng mà có thể là các hành động khác như:

 • Xây dựng nhận biết
 • Tăng tương tác
 • Tỷ lệ quan tâm

Yếu tố Ảnh hưởng đến Chuyển đổi

Chuyển đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Mục tiêu quảng cáo: Xác định rõ ràng mục tiêu sẽ giúp tập trung vào các hành động mong muốn.
 • Đối tượng mục tiêu: Hiểu rõ đối tượng mục tiêu sẽ giúp tạo ra nội dung quảng cáo phù hợp.
 • Ngân sách quảng cáo: Ngân sách có hạn sẽ ảnh hưởng đến phạm vi tiếp cận và hiệu quả của chiến dịch.
 • Kênh quảng cáo: Lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp với đối tượng mục tiêu.
 • **
Nguồn: brandsvietnam.com