0945540303
Trang chủ » Tin tức » Đo lường hiệu suất ứng dụng di động: 20 chỉ số quan trọng

Đo lường hiệu suất ứng dụng di động: 20 chỉ số quan trọng

 Đo lường hiệu suất ứng dụng di động: 20 chỉ số quan trọng

Chỉ số liên quan đến chiến dịch

 • Tỷ lệ nhấp chuột (CTR): Tỷ lệ người dùng nhấp vào quảng cáo so với tổng số người xem quảng cáo.
 • Nhấp để cài Đo lường hiệu suất ứng dụng di động: 20 chỉ số quan trọng đặt (CTI): Tỷ lệ người dùng nhấp vào quảng cáo và tải xuống ứng dụng của bạn.

Chỉ số liên quan đến App Store

 • Tỷ lệ chuyển đổi trên App Store: Tỷ lệ người dùng truy cập App Store và tải xuống ứng dụng của bạn.

Chỉ số liên quan đến lượt tải ứng dụng

 • Tỷ lệ chia tách theo nguồn hữu cơ/không hữu cơ: Tỷ lệ lượt cài đặt không phải trả tiền (NOI) so với tổng số lượt cài đặt của bạn.
 • Tỷ lệ chuyển đổi tiếp thị lại: Tỷ lệ phần trăm chuyển đổi tiếp thị lại so với tổng số chuyển đổi tiếp thị.

Chỉ số liên quan đến tương tác

 • Tỷ lệ giữ chân người dùng: Số lượng người dùng quay lại sau một khoảng thời gian nhất định.
 • Số phiên trung bình trên mỗi người dùng: Thời gian trung bình mà người dùng dành cho ứng dụng của bạn trên mỗi lần truy cập.
 • Tỷ lệ gỡ cài đặt: Tỷ lệ người dùng gỡ cài đặt ứng dụng trong một khoảng thời gian tải xuống ứng dụng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi qua phễu: Phần trăm xác định tỷ lệ người dùng tập trung ở đâu trên phễu tiếp thị.
 • Tỷ lệ chuyển đổi trả phí (PCR): Số lượng chuyển đổi thông qua quảng cáo có trả tiền.
 • Tỷ lệ chuyển đổi không phải trả phí (OCR): Số lượng chuyển đổi thông qua khám phá không phải trả phí.

Chỉ số liên quan đến doanh thu

 • Giá trên mỗi lượt cài đặt (CPI): Chi phí mà nhà quảng cáo trả cho nhà xuất bản để tăng lượt tải xuống.
 • Chi phí trên mỗi hành động (CPA): Chi phí trên mỗi hành động chuyển đổi khách hàng.
 • Giá trị trọn đời (LTV): Doanh thu mà người dùng đã tạo ra từ thời điểm tải xuống ứng dụng của bạn.
 • Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU): Số tiền trung bình được tạo ra cho mỗi người dùng thông qua mua hàng trong ứng dụng, hiển thị quảng cáo hoặc nhấp chuột.
 • Tỷ lệ người dùng trả tiền: Tỷ lệ phần trăm người dùng tải ứng dụng đã thực hiện mua hàng trong ứng dụng.
 • Tần suất mua hàng (PF): Số lần mua hàng trung bình mà người dùng của bạn đã thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS): Số tiền chi tiêu cho hoạt động tiếp thị chia cho doanh thu do người dùng tạo ra từ chiến dịch tiếp thị.

Chỉ số liên quan đến gian lận

 • Tỷ lệ gian lận lượt tải ứng dụng: Tỷ lệ cài đặt gian lận so với tổng số NOI.
 • Tỷ lệ gian lận trong ứng dụng: Số lượng sự kiện trong ứng dụng có thể đo lường sau một lượt cài đặt gian lận.

Các chỉ số đo lường khác thường dùng

 • Chi phí trên 1.000 lần hiển thị hiệu quả (eCPM): Doanh thu được tạo ra trên mỗi 1.000 lần hiển thị.
 • Người dùng hoạt động hàng ngày (DAU): Số lượng người dùng duy nhất tương tác với ứng dụng của bạn trong khoảng thời gian 24 giờ.
 • Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU):/strong> Số lượng người dùng duy nhất tương tác với ứng dụng của bạn trong thời hạn 30 ngày.
 • Tỷ lệ DAU/MAU: Đo lường người Đo lường hiệu suất ứng dụng di động: 20 chỉ số quan trọng dùng hoạt động hàng tháng tương tác với ứng dụng của bạn trong khoảng thời gian lặp lại 24 giờ.
 • Tỷ lệ churn: Tỷ lệ ngư Đo lường hiệu suất ứng dụng di động: 20 chỉ số quan trọngời dùng gỡ cài đặt ứng dụng của bạn, hủy hoặc hạ cấp đăng ký dịch vụ.
 • Tỷ lệ mua lặp lại (RPR): Số lượng khách hàng quay lại ứng dụng để mua hàng bổ sung.
 • Giá trị đơn hàng trung bình (AOV): Số tiền trung bình mà khách hàng của bạn chi cho một đơn hàng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi từ web sang ứng dụng: Tỷ lệ người dùng bắt đầu hành trình mua hàng của họ trên web và sau đó chuyển sang ứng dụng của bạn.
 • Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả phí (ARPPU): Doanh thu trung bình được tạo ra cho mỗi người dùng tạo ra doanh thu.
 • Lợi tức trên trải nghiệm (ROX): Đo lường tác động tài chính của trải nghiệm đố Đo lường hiệu suất ứng dụng di động: 20 chỉ số quan trọngi với các chiến dịch.
Nguồn: brandsvietnam.com