0945540303
Trang chủ » Tin tức » Đo lường ROAS trong thời kỳ hậu iOS 14.5: Thách thức và Giải pháp

Đo lường ROAS trong thời kỳ hậu iOS 14.5: Thách thức và Giải pháp

 Đo lường ROAS trong thời kỳ hậu iOS 14.5: Thách thức và Giải pháp

Thách thức đo lường ROAS trong thế giới tập trung vào quyền riêng tư

  • Phân mảnh dữ liệu: Các nhà quảng cáo làm việc với nhiều mạng lưới quảng cáo, mỗi mạng lưới có lược đồ dữ liệu và quy tắc kinh doanh riêng.
  • Phân bổ SKAN: Sự ra đời của SKAdNetwork (SKAN) và các phương pháp phân bổ tập trung vào quyền riêng tư đã dẫn đến phân mảnh dữ liệu nhiều hơn. Đo lường ROAS trong thời kỳ hậu iOS 14.5: Thách thức và Giải phápi>

Những vấn đề gây ra bởi các phương pháp phân bổ mới

1. Thay đổi chi tiết dữ liệu
* Mạng lưới quảng cáo cung cấp thông tin chi phí và phân bổ ở các mức chi tiết khác nhau, gây khó khăn khi kết hợp dữ liệu.

2. Tính chính xác của dữ liệu
* Dữ liệu eCPI (Chi phí trên mỗi lượt cài đặt) và ROAS thường không chính xác do số lượt cài đặt trùng lặp và các phương pháp phân bổ không thuộc SKAN.
* Chi phí được báo cáo không có sự phân biệt SKAN, dẫn đến sự khác biệt trong báo cáo phân bổ.

Các phương pháp đối phó với những vấn đề này

1. Tự làm thủ công
* Tải xuống báo cáo từ các mạng lưới quảng cáo và tự thực hiện đối sánh trong bảng tính.
* Ưu điểm: Giá rẻ, dễ thực hiện.
* Nhược điểm: Tốn thời gian, có khả năng xảy ra lỗi, dữ liệu không chính xác.

2. Tự thực hi Đo lường ROAS trong thời kỳ hậu iOS 14.5: Thách thức và Giải phápện theo cách tự động
* Phát triển cách kết nối với API của đối tác và ghép nó với dữ liệu phân bổ.
* Ưu điểm: Giảm công việc thủ công, có thể mở rộng quy mô.
* Nhược điểm: Tốn kém, không tập trung vào hoạt động marketing, dữ liệu phức tạp, cần bảo trì liên tục.

3. Sử dụng phần mềm tổng hợp chi phí
* Sử dụng phần mềm của bên thứ ba để tổng hợp chi phí và khớp với phân bổ trong hệ thống BI nội bộ.
* Ưu điểm: Giảm công việc thủ công, khả năng mở rộng cao, chuyên biệt cao.
* Nhược điểm: Không phải là trọng tâm kinh doanh chính, phức tạp, tốn kém.

Giải quyết các vấn đề về ROAS và eCPI

  • Dữ liệu cài đặt trùng lặp: Không thể tự loại bỏ dữ liệu cài đặt SKAN và non-SKAN.
  • Giải pháp: MMP (Mobile Measurement Partners) có thể tổng hợp chi phí và phân bổ, xử lý dữ liệu theo cách tiếp cận phân bổ SKAN so với non-SKAN.

Chi phí và phân bổ nên đi cùng nhau

  • MMP cung cấp dữ liệu chi phí và phân bổ trong cùng một nền tảng, cho phép đối chiếu dữ liệu và xử lý dữ liệu trùng lặp.

Giải pháp Nguồn chân lý duy nhất (SSOT)

  • Xử lý dữ liệu trùng lặp và cung cấp dữ liệu cài đặt chính xác cùng với chi phí, ROAS và eCPI.

Lời kết

Việc đo lường ROAS và eCPI trong thời kỳ hậu iOS 14.5 có thể là một thách thức. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp, chẳng hạn như MMP và giải pháp SSOT, các nhà quảng cáo có thể giải quyết những vấn đề này và có được dữ liệu chính xác để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ.

Nguồn: Sưu tầm