0945540303
Trang chủ » Tin tức » Doodle Brands: Đổi mới thương hiệu bằng Design Thinking

Doodle Brands: Đổi mới thương hiệu bằng Design Thinking

 Doodle Brands: Đổi mới thương hiệu bằng Design Thinking

Doodle Brands: Đổi mới thương hiệu với Design Thinking

Doodle Brands là một trong những agency tiên phong tại Việt Nam tập trung vào Đổi mới thương hiệu thông qua Design Thinking. Phương pháp này là một quy trình sáng tạo giải quyết vấn đề, nhấn mạnh vào “đồng sáng tạo”. Doodle Brands và khách hàng hợp tác thông qua các buổi workshop tương tác để tìm hiểu và giải quyết các thách thức của doanh nghiệp, từ đó hình thành các đề xuất về chiến lược thương hiệu, bản sắc thương hiệu, trải nghiệm khách hàng và giao diện khách hàng.

Sự kết hợp mạnh mẽ: Design Thinking và Đổi mới thương hiệu

Việc kết hợp Design Thinking vào Đổi mới thương hiệu mang đến cho Doodle Brands một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Phương pháp này cho phép agency kết hợp nhuần nhuyễn insight và sáng tạo, tạo ra các giải pháp thương hiệu phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Design Thinking giúp Doodle Brands thấu hiểu sâu sắc những vấn đề thực sự của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu.

Lợi thế cạnh tranh của Doodle Brands

 Doodle Brands: Đổi mới thương hiệu bằng Design Thinking

Lợi thế cạnh tranh của Doodle Brands không chỉ nằm ở việc ứng dụng Design Thinking mà còn ở sự hợp tác chặt chẽ với LUMA, Học viện đào tạo Design Thinking hàng đầu thế giới. Điều này giúp Doodle Brands tiếp cận các phương pháp đào tạo và thực hành tiên tiến nhất, đồng thời có cơ hội đào tạo nhiều khách hàng tại các quốc gia khác như Úc, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore và Malaysia.

Cách tiếp cận của Doodle Brands

Cách tiếp cận của Doodle Brands gồm 3 bước chính:

  • Đánh giá các vấn đề khách hàng đang gặp phải: Doodle Brands hợp tác chặt chẽ với khách hàng để xác định và hiểu rõ các thách thức mà họ đang đối mặt.
  • Thấu hiểu insight của họ: Bằng các buổi workshop tương tác, Doodle Brands thu thập và phân tích insight của khách hàng để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và hành vi của họ.
  • Đưa ra giải pháp: Doodle Brands kết hợp insight và sáng tạo để đưa ra các giải pháp thương hiệu hiệu quả, giải quyết các vấn đề của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ.

Các dự án thành công của Doodle Brands

 Doodle Brands: Đổi mới thương hiệu bằng Design Thinking

Doodle Brands đã thực hiện nhiều dự án Đổi mới thương hiệu thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm bất động sản, bảo hiểm, giáo dục, bán lẻ, FMCG và công nghệ. Một số khách hàng nổi bật của agency bao gồm Prudential, JLL, AIA, Standard Charter, Metlife, Scoot, Hyundai, Pizza Hut và Dreamplex.

Lời kết

Doodle Brands là một agency sáng tạo và đột phá đang dẫn đầu xu hướng Đổi mới thương hiệu bằng Design Thinking. Phương pháp tiếp cận độc đáo của agency giúp kết hợp nhuần nhuyễn insight và sáng tạo để mang đến các giải pháp thương hiệu hiệu quả, giúp khách hàng xây dựng những thương hiệu mạnh mẽ và gắn kết với khách hàng.

Nguồn: Sưu tầm