0945540303
Trang chủ » Tin tức » Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

 Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

**Tài chính**

 • Rà soát dự án để loại bỏ các dự án không mang lại doanh thu.
 • Ổn định tiền mặt bằng cách dự toán nguồn tiền và áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí.
 • Giảm chi phí cho các hoạt động không cần thiết, chẳng hạn như ăn uống và du lịch.

**Quản trị nhân sự**

 Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

 • Tập trung đào tạo sâu hơn cho nhân viên có năng lực tốt.
 • Điều chỉnh nhân sự tại các bộ phận hỗ trợ không trực tiếp tạo ra doanh thu.

**Truyền thông nội bộ**

 Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

 • Cung cấp thông tin an toàn mùa dịch liên tục và kịp thời.
 • Xuất bản ấn phẩm truyền thông nội bộ để xây dựng tâm lý vững vàng cho nhân viên.

**Quy định an toàn mùa dịch**

 Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

 • Đo thân nhiệt và đeo khẩu trang bắt buộc.
 • Tránh tụ tập đông người bằng cách chuyển các cuộc họp sang hình thức trực tuyến.

**Marketing**

 Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

 • Chuyển từ bán hàng ngoại tuyến sang trực tuyến.
 • Chạy quảng cáo trực tuyến để tận dụng mức độ cạnh tranh giảm.
 • Cập nhật các ấn phẩm theo xu hướng mùa dịch.

**Sale**

 Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong mùa dịch: Chiến lược 31 kế sách

 • Tìm kiếm khách hàng mới bằng các kênh trực tuyến.
 • Tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
 • Cung cấp các ưu đãi và khuyến mãi để thu hút khách hàng.

**Sản phẩm**

 • Phân tích nhu cầu thị trường để cải tiến sản phẩm.
 • Đáp ứng các vấn đề của người tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh.
 • Cải thiện chất lượng và tính năng của sản phẩm.
Nguồn: Sưu tầm