0945540303
Trang chủ » Tin tức » eMetrics: Chỉ số Đo lường Hiệu quả Chiến dịch Marcomms

eMetrics: Chỉ số Đo lường Hiệu quả Chiến dịch Marcomms

 eMetrics: Chỉ số Đo lường Hiệu quả Chiến dịch Marcomms

eMetrics: Tổng quan

eMetrics là một bộ sưu tập gồm hơn 50 chỉ số được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch marcomms. Các chỉ số này được phân loại theo bốn mục tiêu chính:

  • Độ nhận biết thương hiệu: Xếp hạng trang web, khối lượng từ khóa thương hiệu, phạm vi tiếp cận, tần suất, số lần hiển thị
  • Yêu thích thương hiệu: Tỷ lệ thoát, thời gian trên trang, CTR, tương tác
  • Chuyển đổi doanh số bán hàng: Dẫn doanh số, thanh toán, ROI kỹ thuật số, ROAS kỹ thuật số
  • Khách hàng trung thành: Tăng cơ sở dữ liệu, khối lượng bán hàng, CLV

Áp dụng eMetrics

Để áp dụng eMetrics hiệu quả, các doanh nghiệp cần đo lường các chỉ số này trước, trong và sau chiến dịch marcomms. Bằng cách theo dõi các chỉ số này theo thời gian, các doanh nghiệp có thể xác định những chiến lược nào đang hoạt động tốt và những chiến lược nào cần điều chỉnh.

Lợi ích của eMetrics

 eMetrics: Chỉ số Đo lường Hiệu quả Chiến dịch Marcomms

Việc sử dụng eMetrics mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm:

  • Đo lường hiệu quả của chiến dịch marcomms một cách chính xác
  • Xác định những chiến lược nào đang hoạt động tốt và những chiến lược nào cần cải thiện
  • Tối ưu hóa chiến dịch để đạt được ROI cao hơn
  • Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các cơ quan tiếp thị
  • Góp phần xây dựng một ngành marketing trưởng thành và lớn mạnh hơn

Tầm quan trọng của Mối quan hệ Đối tác

Mối quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và cơ quan tiếp thị là rất quan trọng để thành công trong việc áp dụng eMetrics. Khi các doanh nghiệp tin tưởng và trao toàn quyền cho các cơ quan tiếp thị đo lường hành trình của họ, các cơ quan này có thể thực hiện chính xác các cam kết của mình.

Kết luận

eMetrics là một công cụ mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp đo lường hiệu quả của các chiến dịch marcomms. Bằng cách áp dụng eMetrics và xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các cơ quan tiếp thị, các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình và đạt được lợi tức đầu tư cao hơn.

Nguồn: brandsvietnam.com