0945540303
Trang chủ » Tin tức » Giá trị nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động: Ý nghĩa và khác biệt giữa AAID và IDFA

Giá trị nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động: Ý nghĩa và khác biệt giữa AAID và IDFA

 Giá trị nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động: Ý nghĩa và khác biệt giữa AAID và IDFA

Giá trị nhận dạng quảng cáo (Advertising ID)

Giá trị nhận dạng quảng cáo là một mã duy nhất được gán cho mỗi thiết bị di động, cho phép các nhà tiếp thị theo dõi hành vi người dùng trên các ứng dụng và dịch vụ. Google cung cấp AAID (Google Advertising ID for Android Devices) cho thiết bị Android, trong khi Apple cung cấp IDFA (Identifier for Advertising for iOS Devices) cho thiết bị iOS.

Ý nghĩa và tầm quan trọng

Giá trị nhận dạng quảng cáo đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu người dùng trên thiết bị di động. Chúng cho phép các nhà tiếp thị:

 • Theo dõi hành trình người dùng trên ứng dụng và dịch vụ
 • Phân tích hiệu suất chiến dịch tiếp thị
 • Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
 • Xác định đối tượng mục tiêu và tối ưu hóa quảng cáo

Sự khác biệt giữa AAID và IDFA

Mặc dù AAID và IDFA có mục đích tương tự, nhưng chúng có một số khác biệt chính:

 • Tên: AAID được sử dụng cho thiết bị Android, trong khi IDFA được sử dụng cho thiết bị iOS.
 • Quyền riêng tư: Kể từ iOS 14, Apple đã tăng cường bảo vệ quyền riêng tư người dùng, yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng phải xin phép trước khi thu thập IDFA.
 • Tính lâu dài: AAID có thể được đặt lại bởi người dùng, trong khi IDFA là cố định cho mỗi thiết bị.

Giá trị nhận dạng quảng cáo có phải là dữ liệu cá nhân không?

Theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc, thông tin cá nhân được định nghĩa là thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, vì giá trị nhận dạng quảng cáo có thể thay đổi hoặc được chia sẻ giữa nhiều người dùng trên cùng một thiết bị, nên về cơ bản chúng không được coi là dữ liệu cá nhân.

Các cân nhắc về quyền riêng tư

Mặc dù giá trị nhận dạng quảng cáo không được coi là dữ liệu cá nhân, nhưng vẫn có một số cân nhắc về quyền riêng tư cần lưu ý:

 • Người dùng nên được thông báo về việc thu thập và sử dụng giá trị nhận dạng quảng cáo.
 • Các nhà tiếp thị nên sử dụng dữ liệu này một cách có trách nhiệm và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
 • Các cơ quan quản lý có thể ban hành quy định hoặc hướng dẫn về việc sử dụng giá trị nhận dạng quảng cáo.

Kết luận

Giá trị nhận dạng quảng cáo là một công cụ quan trọng cho phân tích dữ liệu người dùng trên thiết bị di động. Mặc dù chúng không được coi là dữ liệu cá nhân, nhưng vẫn có một số cân nhắc về quyền riêng tư cần lưu ý. Các nhà Giá trị nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động: Ý nghĩa và khác biệt giữa AAID và IDFAtiếp thị nên sử dụng dữ liệu này một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định hiện hành.

Nguồn: brandsvietnam.com