0945540303
Trang chủ » Tin tức » Meta Advantage+ Shopping: Chiến dịch Smart Campaign toàn diện cho nhà bán thương mại điện tử

Meta Advantage+ Shopping: Chiến dịch Smart Campaign toàn diện cho nhà bán thương mại điện tử

 Meta Advantage+ Shopping: Chiến dịch Smart Campaign toàn diện cho nhà bán thương mại điện tử

Meta Advantage+ Shopping là gì?

Meta Advantage+ Shopping là một chiến dịch Smart Campaign ra mắt năm 2022, thay thế cho các chiến dịch Conversion và Catalogue Sale trước đây. Chiến dịch này sử dụng hoàn toàn machine learning để triển khai quảng cáo, tối ưu hiệu quả và giảm thiểu chi phí.

Tính khả thi của Meta Advantage+ Shopping

 Meta Advantage+ Shopping: Chiến dịch Smart Campaign toàn diện cho nhà bán thương mại điện tử

Meta Advantage+ Shopping mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nhà quảng cáo, bao gồm:

  • Tính đơn giản: Chỉ cần tạo một chiến dịch duy nhất thay vì nhiều chiến dịch thủ công.
  • Tính tự động: Machine learning tự động tối ưu quảng cáo, giảm thiểu thời gian và công sức.
  • Hiệu quả cao: Có thể mang lại hiệu suất tốt hơn so với các chiến dịch thủ công, tăng từ 30% đến 200%.

Lưu ý khi triển khai Meta Advantage+ Shopping

Để đạt được hiệu quả tối ưu khi triển khai Meta Advantage+ Shopping, cần lưu ý các yếu tố sau:

Tệp khách hàng

Không thể nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý, nhân khẩu học hoặc sở thích. Thay vào đó, nên tạo tệp khách hàng theo phễu để tìm kiếm thông tin chi tiết và triển khai các chiến lược hỗ trợ.

Ngân sách

 Meta Advantage+ Shopping: Chiến dịch Smart Campaign toàn diện cho nhà bán thương mại điện tử

Đặt ngân sách thấp ban đầu để theo dõi hiệu suất và tăng dần khi có từ 3 quảng cáo hiệu quả trở lên. Có thể tăng ngân sách 30% sau mỗi 3-5 ngày, lên đến 20-30 triệu đồng cho một chiến dịch.

Các yếu tố trong quảng cáo

Thêm càng nhiều quảng cáo càng tốt, tối thiểu là 6 quảng cáo với các định dạng khác nhau (Carousel, Collection, Single image). Sử dụng đúng vai trò của từng định dạng quảng cáo.

Tối ưu

Kiểm tra hiệu suất thường xuyên để đưa ra quyết định tạo quảng cáo hỗ trợ mở phễu hoặc tăng nhận diện thương hiệu. Lọc và loại bỏ các quảng cáo chi tiêu vượt ngưỡng nhưng hiệu quả kém. Bổ sung thêm quảng cáo mới dựa trên các chiến dịch hiệu quả.

Nguồn: brandsvietnam.com